Wanneer is mijn verkooporder van certificaten van aandelen uitgevoerd?

De aan- of verkoop van certificaten van aandelen Triodos Bank vindt wekelijks plaats op woensdag (bankwerkdag). Een order die de bank op dinsdag vóór 9 uur ontvangt via Triodos Mobile Banking app wordt op woensdag uitgevoerd. Een opdracht die de bank daarna ontvangt, wordt op de woensdag in de daaropvolgende week uitgevoerd. Orders die niet via Triodos Mobile Banking app worden doorgegeven, moet de bank op maandag vóór 12:00 ontvangen om ze op de eerstvolgende woensdag uit te voeren. Indien dinsdag of maandag geen werkdag is, moeten orders een werkdag eerder ontvangen worden.

De certificaten van aandelen Triodos Bank zijn niet beursgenoteerd. De certificaten van aandelen Triodos Bank worden doorlopend uitgegeven en zijn verhandelbaar tegen hun intrinsieke waarde. Bij de aan- en verkoop van certificaten van aandelen Triodos Bank kan Triodos Bank nv als tegenpartij optreden: als er minder kopers zijn dan verkopers, kan Triodos Bank nv certificaten inkopen binnen bepaalde grenzen. De bank kan certificaten inkopen, maar is daartoe niet verplicht. De verhandelbaarheid van certificaten is bijgevolg beperkt. Het is dus mogelijk dat certificaathouders enkele maanden of meer moeten wachten vooraleer certificaten van aandelen Triodos Bank te kunnen verhandelen (zie ook onder Risico’s). In een periode van opschorting kun je je certificaten niet verkopen, maar wel onderhands overdragen.* Bovendien kunnen certificaten van aandelen maar verkocht worden voor 1.000 euro per effectenrekening per week.

*Zie prospectus pagina 54 voor toelichting.