Wanneer is mijn verkooporder van certificaten van aandelen uitgevoerd?

De uitvoering van een verkooporder zal plaatsvinden op een woensdag voor zover de bank de verkooporder van certificaten van aandelen Triodos Bank op de dinsdag daaraan voorafgaand vóór 9 uur ontvangen heeft. Voor een verkoopopdracht die daarna ontvangen wordt, zal die op de woensdag in de daaropvolgende week uitgevoerd worden.

De certificaten van aandelen Triodos Bank zijn niet beursgenoteerd. Dat verklaart hun beperkte verhandelbaarheid. Het is dus mogelijk dat een belegger zal moeten wachten vooraleer certificaten van aandelen te kunnen verkopen. Bij de aan- en verkoop van certificaten van aandelen Triodos Bank kan Triodos Bank nv als tegenpartij fungeren en tot een maximum van 2% van haar uitstaande certificaten van aandelen Triodos Bank inkopen. Boven die grens zullen verkopers hun certificaten van aandelen Triodos Bank slechts kunnen verkopen als er kopers zijn. Een verplichting aan de zijde van Triodos Bank nv om certificaten van aandelen Triodos Bank in te kopen bestaat er niet.


Vanaf 18/03/2020: tijdelijke sluiting voor aankooporders en verkooporders certificaten van aandelen Triodos Bank