Wat als ik alleen op papier wil handelen (geen internet)?

Het MTF-handelsplatform zoals Captin dat aanbiedt, is alleen online. Certificaathouders die alleen op papier willen handelen, ontvangen net als alle andere certificaathouders een uitnodiging om in te loggen op het platform van Captin. Wie wil kopen, moet digitaal onboarden. Certificaten kunnen telefonisch worden verkocht bij Captin. Bij telefonische handel wordt uw identiteit vastgesteld op basis van de beschikbare gegevens en wordt het gesprek opgenomen.