Wat als ik titularis ben van meer dan één rekening?

In dat geval maken we de som van de gemiddelde saldo’s van de verschillende rekeningen waarvan u titularis bent.

Bijvoorbeeld:
U bent titularis van een spaar- én een zichtrekening.
Het maandgemiddelde van uw spaarrekening bedraagt 300.000 EUR.
Het maandgemiddelde van uw zichtrekening bedraagt 250.000 EUR.
Het totaal is dus 550.000 EUR, waardoor een rente van -0.5% van toepassing is op 50.000 EUR.