Wat betekent de goedkeuring van SAAT voor de notering van certificaten op een MTF-platform voor mij?

 1. Beheer van het register van certificaathouders door Captin (november 2022)
  Triodos Bank heeft het beheer van het register van certificaathouders uitbesteed aan Captin. Captin beheert nu namens Triodos Bank het register van certificaathouders. Dit register bevat de namen, adressen (inclusief e-mailadres indien bekend), geslacht, geboortedatum en uiteraard het saldo aan certificaten van alle certificaathouders.
 2. Certificaten bekijken op het Captin platform (vanaf februari 2023)
  Om u in staat te stellen in te loggen in het register en uw certificatenbezit te bekijken, hebben wij Captin gevraagd u inloginstructies te verstrekken. Vanaf februari 2023 ontvangt u een e-mail (of brief) met deze inloginstructies. Let op: het bekijken van uw certificatenpositie in het register stelt u niet in staat om te gaan handelen, omdat u daarvoor een handelsrekening bij Captin moet openen.
 3. Openen van een handelsrekening bij Captin (vanaf februari 2023)
  Om certificaten op de Captin MTF te verhandelen, dient u een handelsrekening bij Captin te hebben. Triodos Bank en Captin zullen u per e-mail een uitnodiging sturen om een handelsrekening aan te vragen. Aangezien deze uitnodigingen in verschillende groepen zullen worden verzonden, zou u uw uitnodiging moeten ontvangen vanaf februari 2023. U zult worden uitgenodigd om met Captin een overeenkomst te sluiten voor deze handelsrekening die u in staat zal stellen in certificaten te handelen. Als onderdeel van de procedure voor het openen van een handelsrekening moet u een wettelijk verplichte identificatiestap uitvoeren. Indien u geen handelsrekening wenst te openen, behoudt u toegang tot het register. U zult echter niet kunnen handelen zodra de handel wordt hervat. De handel zal naar verwachting in het tweede kwartaal van 2023 worden hervat.
 4. Hervatting van de handel in certificaten (tweede kwartaal 2023)
  De daadwerkelijke notering van de certificaten van aandelen op de MTF van Captin, en dus de hervatting van de handel, wordt volgens de huidige planning in het tweede kwartaal van 2023 verwacht.