Wat betekent een opt-in i.v.m. de taks op de effectenrekeningen?

Als titularis van een effectenrekening bij Triodos Bank zal u in oktober een rapport ontvangen met de weergave van het gemiddelde aangehouden bedrag op uw effectenrekeningen, ongeacht of uw rekeningen het gemiddelde bedrag van 500.000 euro overschrijden.

Als het gemiddelde bedrag van uw tegoeden in effectenrekeningen aangehouden bij Triodos Bank minder bedraagt dan 500.000 euro zal de bank de taks a priori niet heffen.

Opt-in betekent dat als het gemiddelde bedrag van uw tegoeden op effectenrekeningen aangehouden bij Triodos Bank en bij andere financiële instellingen mogelijk meer bedraagt dan 500.000 euro, u ons kunt vragen de taks op de tegoeden bij Triodos Bank te heffen. Dat kan eenvoudig door het bedrag van de taks in het rapport te storten naar de bank, met vermelding van de in het rapport aangeduide gestructureerde mededeling. Als u dat doet bij elke financiële instelling waar u mogelijk een effectenrekening hebt, hoeft u geen aangifte meer te doen.