Wat gebeurt er als ik geen kennis- en ervaringstest uitvoer voor het certificaat van aandeel?

Als u geen kennis- en ervaringstest invult, kunt u niet in certificaten van aandelen beleggen.

Reeds gestort geld wordt teruggestort als u de ingevulde kennis- en ervaringstest niet terugstuurt binnen de gestelde termijn.