Wat gebeurt er als ik meer dan 500 EUR per maand stort op mijn Triodos Maandsparen?

Triodos Maandsparen wordt niet meer gecommercialiseerd sinds 15-11-2019.

Als u eens meer dan 500 EUR op uw Maandsparen stort, wordt u daarover per e-mail geïnformeerd en gevraagd het te veel gestorte bedrag over te schrijven naar een andere rekening. Als dat niet gebeurt, zullen we uw volledige storting terugboeken.

Bovendien zullen we uw Triodos Maandsparen omzetten in een klassieke Triodos spaarrekening als u te vaak het maximale spaarbedrag overschrijdt.