Wat gebeurt er als ik voor de opt-in voor de taks op de effectenrekeningen het geld te laat stort?

Het geld zal teruggestuurd worden naar de rekening van de opdrachtgever. U zult dan zelf aangifte moeten doen van de tegoeden om de verschuldigde taks op de effectenrekening te betalen via de afrekening van de belastingaangifte.