Wat houdt de vernietiging van de effectentaks in?

 

Het Grondwettelijk Hof heeft gesteld dat de effectentaks die op 10 maart 2018 werd ingevoerd, het grondwettelijk beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie op meerdere punten schendt.

Bijgevolg heeft het Hof die taks vernietigd vanaf 1 oktober 2019 maar de uitwerking van die wet op de effectentaks blijft wel gehandhaafd, met andere woorden: 

  • De effectentaks moet wel nog betaald worden voor alle referentieperiodes die werden afgesloten uiterlijk op 30 september 2019.
    Die taks van 0,15% is verschuldigd als de gemiddelde totale waarde van uw effectenrekeningen (bij Triodos Bank of elders, in België of in het buitenland) 500.000 EUR of meer bedraagt.
  • De staat moet de intussen geïnde taks niet terugbetalen.

Beleggers moeten dus vanaf 2020 geen effectentaks meer betalen. Ook als u in 2019 na 30 september uw effectenrekening opzegt, moet u voor de periode na 30 september geen effectentaks meer betalen.