Wat houdt de wet ‘taks op de effectenrekeningen’ van 10 maart 2018 in?

De wet op de taks op effectenrekeningen is op 10 maart 2018 in werking getreden. Als titularis van een Triodos effectenrekening en/of effectenrekeningen aangehouden bij andere financiële tussenpersonen heeft die taks mogelijk ook voor u gevolgen.

Er is een taks van 0,15% verschuldigd als de gemiddelde totale waarde van uw effectenrekeningen (bij Triodos Bank of elders, in België of in het buitenland) 500.000 EUR of meer bedraagt.

Als de gemiddelde totale waarde van uw effectenrekeningen bij een van uw financiële tussenpersonen 500.000 EUR of meer bedraagt, zal die verplicht bij wet de taks heffen.

Als de gemiddelde totale waarde van uw effectenrekeningen bij geen van uw financiële tussenpersonen 500.000 EUR of meer bedraagt, zullen die geen taks heffen.

Als evenwel de gemiddelde totale waarde van uw effectenrekeningen gespreid over meerdere financiële tussenpersonen 500.000 EUR of meer bedraagt, hebt u de mogelijkheid om voor een opt-in te kiezen.