Wat houdt de wet ‘taks op de effectenrekeningen’ van 26 februari 2021 in?

De nieuwe wet op de taks op effectenrekeningen is op 26 februari 2021 in werking getreden. Als titularis van een Triodos-effectenrekening  heeft die wet mogelijk ook voor u gevolgen. 

Er moet namelijk een taks van 0,15 %  betaald worden, onder bepaalde voorwaarden, als de gemiddelde totale waarde van een  effectenrekening hoger is dan 1.000.000 euro . 

De Belgische financiële instelling in kwestie is bij wet verplicht om de taks te heffen.