Wat is de fiscaliteit rond de certificaten van aandelen?

Dividend in contant geld

Bij dividend in contant geld, is er naast de Nederlandse dividendbelasting van 15%, ook Belgische roerende voorheffing verschuldigd van 30%. Het dividendbedrag zal uitbetaald worden netto van de bovengenoemde taksen.

Stockdividend (dividend in aandelen)

Het stockdividend is vrij van Nederlandse dividendbelasting maar onderworpen aan de Belgische roerende voorheffing van 30%. In dat geval wordt het dividend uitgekeerd in de vorm van certificaten op basis van de stockdividendratio. Voor de afrekening van de Belgische roerende voorheffing van 30% op de uitkering van certificaten zal een uitnodiging tot betaling verzonden worden naar de begunstigde certificaathouder.