Wat is een certificaat van aandeel Triodos Bank?

Een certificaat van aandeel Triodos Bank is een financieel instrument uitgegeven door de Stichting Administratie Aandelen Triodos Bank (Stichting naar Nederlands recht). Tegenover elk certificaat van aandeel Triodos Bank staat één aandeel in het kapitaal Triodos Bank nv (bank naar Nederlands recht).

Om de onafhankelijkheid en het duurzame beleid van Triodos Bank te beschermen, worden alle aandelen uitgegeven door Triodos Bank nv sinds de oprichting in 1980 ondergebracht bij de Stichting Administratie Aandelen Triodos Bank (SAAT). Daardoor oefent SAAT exclusief het stemrecht uit op alle aandelen uitgegeven door de bank tijdens de algemene vergadering van Triodos Bank nv en bewaakt ze de missie van de bank . Als certificaathouder hebt u dus geen stemrecht op de algemene vergadering van Triodos Bank.

Met uitzondering van dat stemrecht, geeft een certificaat u dezelfde economische rechten (namelijk 100% dividend) als een aandeel en heeft een certificaat zoals een aandeel een onbeperkte looptijd.