Wat is een gereglementeerde spaarrekening?

Een gereglementeerde spaarrekening is enkel bestemd voor natuurlijke personen (dus niet voor rechtspersonen, feitelijke verenigingen of ondernemingen). Die rekening valt onder de bepalingen van artikel 2,4° van de uitvoering van het WIB van 1992.

De rente-inkomsten op gereglementeerde spaarrekeningen zijn vrij van 15% roerende voorheffing als ze voor het inkomstenjaar 2017/2018 niet hoger zijn dan 960 euro.