Wat wordt de werkelijke rol van SAAT en welke invloed houdt SAAT wanneer de MTF is gestart?

Dit is het antwoord van SAAT: Dit hangt af van het stembeleid dat wordt gekozen door de certificaathouders. De rol van SAAT zal groter zijn onder het SAAT plus model, aangezien SAAT in principe zal stemmen, tenzij een certificaathouder dat zelf wenst te doen. Bij het 'One Share One Vote' model zal de rol van SAAT kleiner zijn, aangezien SAAT in beginsel niet zal stemmen, tenzij de certificaathouder SAAT hiertoe opdracht geeft.