Wat zijn de plannen van SAAT om certificaathouders meer te betrekken?

  • SAAT wil verdere stappen ondernemen om certificaathouders meer bij Triodos Bank te betrekken.
  • SAAT bekijkt dit in relatie tot (1) communicatie en dialoog en (2) daadwerkelijke invloed. 
  • Door Certificaathouders stemrecht te geven over hoe de rol van SAAT er in de toekomst uit zal zien (Vergadering van Certificaathouders van 23 maart 2023) krijgen zij daadwerkelijk invloed op de beslissing. 
  • SAAT overweegt verder om een vastgelegde overlegprocedure en een voordrachtsrecht voor SAAT-bestuurders vorm te geven.