Welke personen en rekeningen vallen onder de wet ‘taks op de effectenrekening’?

De belastingplichtigen die in België onderworpen zijn aan de personenbelasting en die titularis zijn van een effectenrekening bij:

  • in België opgerichte of gevestigde financiële tussenpersonen
  • in het buitenland opgerichte of gevestigde financiële tussenpersonen

De belastingplichtigen die in België onderworpen zijn aan de belasting van niet-inwoners/natuurlijke personen en die titularis zijn van een effectenrekening bij een in België opgerichte of gevestigde financiële tussenpersoon.

Met andere woorden, hun effectenrekeningen aangehouden bij in het buitenland gevestigde financiële tussenpersonen vallen niet onder de taks.

Niet-inwoners van België zijn natuurlijke personen die hun wettelijke en fiscale woonplaats buiten België hebben.

De gelijkgestelde niet-inwoners zijn natuurlijke personen die hun fiscale woonplaats in het buitenland hebben ondanks het feit dat ze hun wettelijk adres in België hebben. Het gaat hier bijvoorbeeld om ambtenaren van de Europese Unie, ambtenaren van de NAVO, SHAPE en IMS (International Military Staff), in België geaccrediteerde buitenlandse diplomaten en personen die het statuut van ‘buitenlands kader’ genieten op basis van de Belgische administratieve circulaire van 8 augustus 1983.