Welke stappen moet ik nog ondernemen indien mijn handelsrekening werd geopend na 3 april 2023?

Als uw handelsrekening bij Captin na 3 april 2023 is geopend, hebt u tijdens de opening ingestemd met vier documenten: 
1. De Overeenkomst Beleggen Captin Broker, 
2. Onherroepelijke volmacht giralisering certificaten Triodos Bank,
3. Het Rulebook Captain Multilaterale Handelsfaciliteit en 
4. Het Handelsregelement

Voordat u daadwerkelijk kunt handelen, wordt u om technische redenen nogmaals verzocht akkoord te gaan met het Rulebook en het handelsregelement. 
We verontschuldigen ons voor dit ongemak.