Wie is houder van de Junior spaarrekening?

Het minderjarige kind is houder van de rekening.