Wie moet de kennis- en ervaringstest afleggen?

Elke persoon die beslist om in certificaten van aandelen Triodos Bank te beleggen.

Dat betekent:

  • Elke titularis van een effectenrekening
  • Elke volmachtdrager voor een effectenrekening
  • Elke wettelijke vertegenwoordiger voor een effectenrekening geopend voor minderjarigen of onbekwaamverklaarden.