Zijn er kosten als ik geld opvraag van mijn termijnrekening vóór het einde van een contract?

Je kunt je kapitaal normaal gezien alleen op de vervaldag opvragen.

Verbreking van een contract: altijd dossierkosten

Vraag je je geld vroeger op, dan verbreek je jouw contract en moet je dossierkosten betalen.
Die dossierkosten bedragen 1% (met een maximum van 250 EUR) op het totaalbedrag van het contract.

Wederbeleggingsvergoeding?

Wanneer de referentierentevoet voor de resterende looptijd van het contract op het moment van de verbreking, hoger is dan de rentevoet voorzien in het termijncontract, dan moet je ook een wederbeleggingsvergoeding betalen voor de resterende looptijd.
Wij berekenen het verschil in referentierentevoet van toepassing op het moment van de verbreking en de rentevoet in je contract en dit met betrekking tot de resterende looptijd.

Een fictief voorbeeld:

Start van je termijncontract met een looptijd van 7 jaar (0,30 %) op 01/03/2017.
Verbreking van het contract na 5 jaar (01/03/2022): je vraagt je geld dus vroegtijdig op.
De referentierentevoet (op 01/03/2022) voor 2 jaar (= de resterende looptijd van het initieel contract) = 0,40 %. Dat is hoger dan de oorspronkelijke rente.

Je betaalt dan een wederbeleggingsvergoeding van 0,10 % (referentierente op 2 jaar – oorspronkelijke rente) op het totaalbedrag van het initieel contract, wat ook het bedrag is dat je vroegtijdig opvraagt.

Als de rentevoet lager of gelijk is, dan betaal je geen wederbeleggingsvergoeding maar wel de dossierkosten.

Vrijstelling wederbeleggingsvergoeding?

Bij een vroegtijdige terugbetaling van een contract in het kader van een eerste en/of enig vastgoedproject word je vrijgesteld van de wederbeleggingsvergoeding. De dossierkosten van 1 % blijven wel behouden als je je termijncontract in dit kader verbreekt.

Vermeld duidelijk in de aanvraag voor de verbreking van het termijncontract dat het gaat om een eerste of enig vastgoedproject. De bank kan je vragen om je aanvraag te staven met documenten.

Vragen over een vroegtijdige stopzetting van een termijncontract?

Neem contact op met onze medewerkers via info@triodos.be.