Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Jaarvergaderingen

20 mei 2016 in Zeist

Triodos Bank wil graag een regelmatige en open dialoog voeren met haar certificaathouders. Naarmate we groeien, vinden we het belangrijk om te tonen hoe we werken en om onze visie op duurzaam bankieren met u te delen.

Jaarvergaderingen 2017

Op vrijdag 19 mei 2017 vinden in Nederland 2 vergaderingen plaats: de Vergadering van Certificaathouders van Stichting Adminstratiekantoor Aandelen Triodos Bank (SAAT) en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Triodos Bank.

Agenda + stukken van de jaarvergaderingen 2016

Agendastukken van de jaarvergaderingen 2016 (in het Engels). 

Live webcast 2016

Herbekijk hier de live webcast .

Jaarverslag 2015

Lees hier het jaarverslag 2015  en de annual accounts 2015 (in het Engels).

Notulen 2016

Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Triodos Bank (in het Engels)

Notulen Vergadering van Certificaathouders van Stichting Adminstratiekantoor Aandelen Triodos Bank (in het Engels)