Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Jaarvergaderingen

19 mei 2017 in Amsterdam

Triodos Bank wil graag een regelmatige en open dialoog voeren met haar certificaathouders. Naarmate we groeien, vinden we het belangrijk om te tonen hoe we werken en om onze visie op duurzaam bankieren met u te delen.

Jaarvergaderingen 2017

Op vrijdag 19 mei 2017 vonden in Nederland 2 vergaderingen plaats: de Vergadering van Certificaathouders van Stichting Adminstratiekantoor Aandelen Triodos Bank (SAAT) en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Triodos Bank.

Agenda + stukken van de jaarvergaderingen 2017

Agendastukken van de jaarvergaderingen 2017 (in het Engels). 

Live webcast 2017

Herbekijk hier de webcast

Jaarverslagen

Lees hier de jaarverslagen

Notulen 2017

Algemene Vergadering van Triodos Bank N.V.

Vergadering van Certificaathouders van de Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank

Jaarvergaderingen 2018

In 2018 zullen de jaarvergaderingen plaatsvinden op 18 mei.