Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Kerncijfers

Cijfers en jaarverslag van Triodos Bank

 

Bedragen in miljoen EUR

  2017 2016 2015 2014 2013
 Eigen vermogen 1 013 904 781 704 654
 Aantal certificaathouders 40 077 38 138 35 735 32 591 31 304
 Toevertrouwde middelen 8 722 8 025 7 283 6 289 5 650
 Aantal rekeningen 808 090 759 738 707 057 628 321 556 146
 Kredieten 6 598 5 708 5 216 4 266 3 545
 Aantal kredieten 60 339 50 764 44 418 36 320 29 620
 
  Balanstotaal 9 902 9 081 8 211 7 152 6 447
  Fondsen in beheer* 4 604 4 373 4 087 3 480 3 199
  Totaal in beheer gegeven vermogen 14 506 13 454 12 298 10 632 9 646
 
 Totaal baten 240,3 217,6 211,6 189,6 163,7
 Bedrijfslasten -190,2 -171,7 -150,2 -138,4 -112,6
  Waardeveranderingen van vorderingen -1,8 -5,7 -7,6 -11,1 -17,1
  Waardeveranderingen van deelnemingen 1,3 -1,5 0,2 0,2 0,2
 
  Belastingen bedrijfsresultaat -12,2 -9,4 -13,3 -10,2 -8,5
 
  Nettowinst* 37,2 29,3 40,7 30,1 25,7
 
 Common Equity Tier1-ratio 19,2% 19,2% 19,0% 17,8% 16,0%
 Solvabiliteit (BIS-ratio) 19,2% 19,2% 19,0% 19,0% 17,8%
Schuldenratio  8,9% 8,8% 8,4% 8,8% 8,7%

* Inclusief fondsen in beheer bij gelieerde partijen die niet in de consolidatie zijn betrokken.
** De nettowinst per aandeel is berekend over het in het boekjaar gemiddeld aantal uitstaande aandelen.

Online jaarverslag 2017

 online jaarverslag 2017

Lees meer over de bereikte resultaten en impact van Triodos Bank in ons online jaarverslag over 2017.