Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Kerncijfers

Cijfers en jaarverslag van Triodos Bank

 

Bedragen in miljoen EUR

  2015 2014 2013 2012 2011
 Eigen vermogen 781 704 654 565 451
 Aantal certificaathouders 35 735 32 591 31 304 26 876 21 638
 Toevertrouwde middelen 7 283 6 289 5 650 4 594 3 731
 Aantal rekeningen 707 057 628 321 556 146 454 927 363 086
 Kredieten 5 216 4 266 3 545 3 285 2 838
 Aantal kredieten 44 418 36 320 29 620 24 082 21 900
 
  Balanstotaal 8 211 7 152 6 447 5 291 4 291
  Fondsen in beheer* 4 087 3 480 3 199 2 754 2 495
  Totaal in beheer gegeven vermogen 12 298 10 632 9 646 8 045 6 786
 
 Totaal baten 211,6 189,6 163,7 151,6 128,7
 Bedrijfslasten -150,2 -138,4 -112,6 -100,1 -89,9
  Waardeveranderingen van vorderingen -7,6 -11,1 -17,1 -20,9 -15,8
  Waardeveranderingen van deelnemingen 0,2 0,2 0,2 0,2 -0,1
 
 Bedrijfsresultaat vóór belastingen 54,0 40,3 34,2 30,8 22,9
  Belastingen bedrijfsresultaat -13,3 -10,2 -8,5 -8,2 -5,6
 
  Nettowinst* 40,7 30,1 25,7 22,6 17,3
 
 Solvabiliteit (BIS-ratio) 19,0% 19,0% 17,8% 16,0% 14,4%
 Bedrijfslasten/totaal baten 71% 73% 69% 66% 70%
Rendement eigen vermogen in % 5,5% 4,4% 4,3% 4,5% 4,3%
 
 Per aandeel (in EUR)
 Intrinsieke waarde ultimo 81 78 77 75 74
 Nettowinst** 4,40 3,41 3,23 3,37 3,18
  Dividend 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95

* Inclusief fondsen in beheer bij gelieerde partijen die niet in de consolidatie zijn betrokken.
** De nettowinst per aandeel is berekend over het in het boekjaar gemiddeld aantal uitstaande aandelen.

Downloads

Online jaarverslag 2015

  Online jaarverslag 2014

Lees meer over de bereikte resultaten en impact van Triodos Bank in ons online jaarverslag over 2015.