Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Kerncijfers

Cijfers en jaarverslag van Triodos Bank

 

Bedragen in miljoen EUR

  2016 2015 2014 2013 2012
 Eigen vermogen 904 781 704 654 565
 Aantal certificaathouders 38 138 35 735 32 591 31 304 26 876
 Toevertrouwde middelen 8 025 7 283 6 289 5 650 4 594
 Aantal rekeningen 759 738 707 057 628 321 556 146 454 927
 Kredieten 5 708 5 216 4 266 3 545 3 285
 Aantal kredieten 50 764 44 418 36 320 29 620 24 082
 
  Balanstotaal 9 081 8 211 7 152 6 447 5 291
  Fondsen in beheer* 4 373 4 087 3 480 3 199 2 754
  Totaal in beheer gegeven vermogen 13 454 12 298 10 632 9 646 8 045
 
 Totaal baten 217,6 211,6 189,6 163,7 151,6
 Bedrijfslasten -171,7 -150,2 -138,4 -112,6 -100,1
  Waardeveranderingen van vorderingen -5,7 -7,6 -11,1 -17,1 -20,9
  Waardeveranderingen van deelnemingen -1,5 0,2 0,2 0,2 0,2
 
 Bedrijfsresultaat vóór belastingen 38,7 54,0 40,3 34,2 30,8
  Belastingen bedrijfsresultaat -9,4 -13,3 -10,2 -8,5 -8,2
 
  Nettowinst* 29,3 40,7 30,1 25,7 22,6
 
 Solvabiliteit (BIS-ratio) 19,2% 19,0% 19,0% 17,8% 16,0%
 Bedrijfslasten/totaal baten 79% 71% 73% 69% 66%
Rendement eigen vermogen in % 3,5% 5,5% 4,4% 4,3% 4,5%
 
 Per aandeel (in EUR)
 Intrinsieke waarde ultimo 82 81 78 77 75
 Nettowinst** 2,83 4,40 3,41 3,23 3,37
  Dividend 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95

* Inclusief fondsen in beheer bij gelieerde partijen die niet in de consolidatie zijn betrokken.
** De nettowinst per aandeel is berekend over het in het boekjaar gemiddeld aantal uitstaande aandelen.

Online jaarverslag 2016

  teaser-jaarverslag-2014

Lees meer over de bereikte resultaten en impact van Triodos Bank in ons online jaarverslag over 2016.