Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Organisatie

Aandeelhouderschap en management van Triodos Bank

Triodos Bank is een Europese financiële instelling met vestigingen in België (Brussel), Nederland (Zeist), het Verenigd Koningrijk (Bristol), Spanje (Madrid) en Duitsland (Frankfurt). Haar vennootschapszetel is gevestigd in Nederland.

Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (SAAT)

Triodos Bank beschermt haar missie en haar identiteit: haar aandelen worden door de Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (SAAT) bewaard. De stichting geeft aandelencertificaten uit die zij bij particulieren en instellingen plaatst. Buiten het stemrecht dat de stichting behoudt, verleent elk certificaat dezelfde rechten als een gewoon aandeel.

De aandelencertificaten van Triodos Bank staan op geen enkele beurs genoteerd. Daarentegen organiseert de bank zelf een interne markt.

Houders van aandelencertificaten
De houders van aandelencertificaten beschikken over stemrecht tijdens de jaarlijkse Algemene vergadering van de SAAT. Dit blijft evenwel beperkt tot een maximum van 1 000 stemmen. De jaarlijkse Algemene vergadering van certificaathouders duidt de leden van de Raad van bestuur van de SAAT aan op voorstel van deze Raad. Deze voorstellen moeten worden goedgekeurd door de statutaire directie van Triodos Bank. Geen enkele certificaathouder mag 10% of meer van alle uitgegeven certificaten bezitten.

Raad van Commissarissen
Triodos Bank heeft een Raad van Commissarissen die het operationele beheer van de bank controleert, de directie van de bank adviseert en assisteert om de economische belangen van de onderneming te verdedigen. De nieuwe leden van de Raad van Commissarissen worden benoemd door de jaarlijkse Algemene Vergadering op voorstel van deze Raad.

Directiecomité van Triodos Bank
Het Directiecomité staat in voor het dagelijkse bestuur van Triodos Bank. Het bestaat uit de statutaire directeurs alsook uit een of meer directeurs die door de statutaire directie worden benoemd. De statutaire directeurs zijn formeel verantwoordelijk voor het beheer van de bank en worden op hun beurt benoemd door de Raad van Commissarissen.

Downloads

Online jaarverslag 2017

 online jaarverslag 2017

Lees meer over de bereikte resultaten en impact van Triodos Bank in ons online jaarverslag over 2017.