Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Investeren in kwalitatief onderwijs

De kopstukken van het Katholieke onderwijsnet uit beide landsdelen hebben intussen tien jaar ervaring op de teller. Mieke Van Hecke, die in september op pensioen gaat, en Etienne Michel deelden hun visie over de toekomst van het onderwijs tijdens de lunchsessie die Triodos Bank organiseerde voor professionelen uit de sector.

header_img-investeren_onderwijs.jpg
Mieke Van Hecke begon haar speech met de vraag wat de opdracht van het onderwijs eigenlijk is. Volgens een UNESCO-commissie onder leiding van Jacques Delors bestaat de opdracht van het onderwijs uit vier pijlers: leren weten, leren doen, leren samenleven en leren zijn. "Een evolutie van de laatste jaren die me zorgen baart, is dat men markteconomisch is beginnen denken over onderwijs. Dit impliceert dat er nadruk gelegd wordt op output en dat wat niet economisch nuttig is van het curriculum geschrapt kan worden. Nochtans zijn heel wat vakken die misschien niet economisch nuttig zijn, wel belangrijk voor de persoonsvorming," betoogde Van Hecke. Ze had het onder meer over kunst, cultuur, literatuur en levensbeschouwing.

"Persoonskenmerken zoals leiderschap, ondernemingszin, creativiteit, oplossingsgericht denken en generieke competenties zijn voor bedrijven in een veranderende samenleving belangrijk. Belangrijker dan jongeren die op het moment van uitstroom volledig voorbereid zijn om in die sector te werken. Twee jaar later kan de sector namelijk al helemaal veranderd zijn. Onderwijs moet generieke competenties leveren, een beroepsopleiding met clustering van bepaalde beroepen organiseren en vooral ook de ruimte hebben om die andere competenties aan te brengen."

De perceptie dat alles wat objectief meetbaar is, garant staat voor kwaliteit, legt volgens Van Hecke een enorme druk op onze scholen. "Zij willen natuurlijk presteren in wat objectief meetbaar is. De inzet om andere belangrijke elementen in het onderwijs een plaats te geven verdwijnt zo naar de achtergrond."

   investeren_in_kwalitatief_onderwijs-mieke_van_hecke

"Een evolutie van de laatste jaren die me zorgen baart, is dat men markteconomisch is beginnen denken over onderwijs"

 

Van Hecke zou liever minder opgelegde overheidspedagogie en meer vertrouwen in leerkrachten zien en ook Etienne Michel benadrukte dat verantwoordelijkheid en autonomie samengaan. In zijn speech lijstte Etienne Michel tien grote prioriteiten voor de komende jaren op. De prioriteiten omvatten telkens concrete aanbevelingen naar de overheid toe. Zo deed Etienne Michel bijvoorbeeld duidelijke voorstellen om het verschil in door de overheid toegekende middelen voor scholenbouw aan openbare scholen ten opzichte van het vrij onderwijs te verkleinen.

investeren_in_kwalitatief_onderwijs-etienne_michel

"De school moet verantwoordelijkheid én voldoende autonomie krijgen"

Een andere prioriteit volgens Michel is het waarderen van de directie en het versterken van hun pedagogische rol: "Uit onderzoek blijkt dat wanneer je de kwaliteit van het onderwijs wil verbeteren, het pedagogisch leiderschap van de directie een doorslaggevende factor is. Gegeven het gewicht dat op hun schouders rust, krijgt een directeur of directrice eigenlijk relatief lage verloning. Wij pleiten dus voor meer administratieve ondersteuning van de directie en het herbekijken van hun verloning."

Scholen die met problemen geconfronteerd worden, zouden de kans moeten krijgen om de situatie te verbeteren, aldus Michel. "Wij stellen voor dat ze met de overheid een contract kunnen aangaan om naar de oorzaken van de problemen te zoeken en vervolgens op een soepele manier de schoolorganisatie anders in te richten. De school moet verantwoordelijkheid én voldoende autonomie krijgen."

Ontdek onze sectorexpertise

Bouwen aan de toekomst