Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Ondernemers als motor van verandering

Wat motiveert succesvolle zakenmensen om het roer om te gooien en voluit te kiezen voor sociaal ondernemerschap? Peter Leyman en Jan van den Nieuwenhuijzen, twee persoonlijkheden uit het bedrijfsleven die bewust kozen voor een bijzondere loopbaanwending, blikten terug op hun beweegredenen tijdens de vierde lunchsessie die Triodos Bank organiseerde voor sociaal ondernemers en investeerders.

Jan van den Nieuwenhuijzen

“Mijn hoogstpersoonlijke missie bestaat eruit om ten dienste te staan van de maatschappij door zoveel mogelijk mensen tewerk te stellen,” stak Peter Leyman meteen van wal. Leyman was managing director van Volvo, CEO van Vergokan en managing director van VOKA. Sinds begin 2013 is hij algemeen directeur van de Gentse beschutte werkplaats Ryhove. “Ook al bij Volvo was mensen tewerk stellen voor mij van cruciaal belang. Bij wat ik vandaag doe is mensen met een arbeidshandicap aan werk helpen de centrale doelstelling. Bij Ryhove krijgt de mens voorrang op kapitaal. In een regulier bedrijf worden mensen gezocht voor het werk dat er is, terwijl wij werk zoeken voor de mensen die naar ons komen. We gaan niet voor winstmaximalisatie, maar voor tewerkstellingsmaximalisatie.”

  Peter Leyman NL

"We gaan niet voor winstmaximalisatie, maar voor tewerkstellingsmaximalisatie."

Waarden

Jan van den Nieuwenhuijzen stond jarenlang aan het hoofd van het sociaal secretariaat SD Worx. Nu is hij senior executive bij I-propeller, een consultancybureau dat ondernemingen helpt bij het commercialiseren van diensten die beantwoorden aan de maatschappelijke, sociale of ecologische uitdagingen van vandaag. “Het is een bedrijf dat sociale impact wil realiseren. Op een ondernemende manier inspelen op de noden en uitdagingen van vandaag is niet alleen leuk, maar ook een noodzaak,” zegt Jan van den Nieuwenhuijzen. Ook voor hem gaat ‘winst’ om meer dan de financiële winst die een onderneming genereert en de waarden van een ondernemer of een bedrijf spelen hier een belangrijke rol in. “Voor mij zijn integriteit, begrip en respect voor persoon en zijn omgeving cruciale waarden. Het hebben van waarden is heel belangrijk, als persoon en als bedrijf. Regeltjes heb je soms nodig, maar hoe sterker de waarden zijn en hoe meer de medewerkers deze kennen en voelen, hoe minder regels je nodig zal hebben. Het beïnvloedt hoe je met klanten, leveranciers en je collega’s omgaat. Als mensen enkel bezig zijn met het rendement van het aandeel van vandaag en niet met de toegevoegde waarde die de onderneming creëert op lange termijn, weet je dat je als samenleving een probleem hebt.”

Lunchsessie Peter Leyman Jan van den Nieuwenhuijzen

Uitdagingen

Het aantal sociale ondernemingen kent een opmars, maar ze staan net als reguliere bedrijven voor verschillende uitdagingen. “We willen in de toekomst groeien, maar klanten zijn alsmaar veeleisender en we voelen concurrentie van de lage loonlanden en de gevangenissen die steeds professioneler tewerk gaan,” getuigt Peter Leyman. Ook op vlak van subsidies zal er binnenkort heel wat veranderen. Recent werd het zogenaamde ‘maatwerkdecreet’ goedgekeurd waardoor niet langer de werkplaats gefinancierd zal worden, maar de kwetsbare medewerker zelf een soort rugzakje met subsidies mee krijgt, ongeacht waar hij gaat werken. De bedoeling is om de scheiding tussen de sociale economie en de reguliere economie weg te werken. Een goed principe, vindt Peter Leyman, maar in de uitvoeringsbesluiten rammelt het. Er schuilt voor Ryhove ook een uitdaging in. “We moeten creatief zijn om te kunnen blijven concurreren. Transformeren is nodig. We zijn bijvoorbeeld aan het bekijken welke kansen er voor ons in de recyclagesector liggen en hoe we flexibeler bij bedrijven op de vloer kunnen gaan werken.”

Contact

Koen Van Echelpoel

Voor inlichtingen

Contacteer Koen Van Echelpoel, Go To Market Manager Business