Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Duurzame bank laat gezonde ontwikkeling zien

27-08-2015 | Belangrijkste mijlpalen:

  • Balanstotaal stijgt met 8%
  • Totaal in beheer gegeven vermogen groeit met 8% naar EUR 11,5 miljard
  • Common Equity Tier 1 Ratio 19,3%
  • Nettowinst EUR 21,9 miljoen
  • Kredietverlening aan duurzame bedrijven groeit met 7%
  • 48.000 nieuwe klanten (9% groei). Totaal 578.000 klanten 

In de eerste zes maanden van 2015 is het balanstotaal van Triodos Bank met 8% gegroeid naar EUR 7,7 miljard. Vorig jaar was de groei in het eerste halfjaar 6%.

Het totaal beheerd vermogen, bestaande uit Triodos Bank, de Triodos beleggingsfondsen en Private Banking, is met 8% toegenomen tot EUR 11,5 miljard.

De nettowinst van Triodos Bank is EUR 21,9 miljoen.

De kredietverlening aan duurzame ondernemers en projecten nam met 7% toe. In het eerste halfjaar van 2014 was dit 4%. Binnen de portefeuille duurzame woonkredieten was er in de eerste helft van 2015 zelfs sprake van een stijging van 22%. De toevoeging aan de voorzieningen voor dubieuze debiteuren daalde sterk en bedroeg EUR 1,6 miljoen (EUR 5,2 miljoen in dezelfde periode van 2014). Deze daling bevestigt het gezonde karakter van de kredietportefeuille, en heeft een positieve invloed op de winstgevendheid van Triodos Bank.

In de eerste zes maanden van 2015 steeg het aantal klanten met 48.000, naar een totaal van 578.000. Dit is een toename van 9%. De aan Triodos Bank toevertrouwde middelen, bestaande uit spaargelden, termijndeposito’s en tegoeden op betaalrekeningen, groeiden in het eerste halfjaar met 8%, tegen 7% in dezelfde periode in 2014.

In de eerste zes maanden van 2015 bedroeg de netto winst van Triodos Bank EUR 21,9 miljoen. Dat is 91% hoger vergeleken met dezelfde periode in 2014 (EUR 11,5 miljoen). Net zoals alle Nederlandse banken, heeft Triodos Bank in het eerste halfjaar van 2014 aanzienlijk moeten bijdragen aan de redding van SNS Reaal. Dat drukte de winst van de bank. Zonder de SNS-heffing zou de winstgroei in de eerste helft van 2015 zijn uitgekomen op 35%. Deze groei is voor een belangrijk deel het gevolg van lagere toevoeging aan de voorzieningen voor dubieuze debiteuren in het eerste halfjaar van 2015.

Kapitaalspositie

In het eerste halfjaar van 2015 steeg het eigen vermogen van de bank met 4% naar EUR 729 miljoen. Triodos Bank heeft een Common Equity Tier 1 Ratio (CET1) van 19,3%, wat een belangrijke indicator is voor de solvabiliteit van de bank. De leverage ratio is 8,6%, wat aanmerkelijk beter is dan de 3% die op dit moment algemeen als minimumcriterium voor Europese banken wordt beschouwd.

Fondsen in beheer

Fondsen in beheer bestaat uit twee onderdelen: het vermogen dat door Triodos Private Banking wordt beheerd, en het volume van de Triodos beleggingsfondsen waar Triodos Investment Management het management over voert.

Het door Triodos Investment Management beheerde vermogen nam toe met 9% tot EUR 2,9 miljard. In dezelfde periode in 2014 was sprake van een daling van 4%. Een significant deel van deze groei kwam voor rekening van de Triodos Sustainable Funds (Triodos SICAV I), die een groei realiseerden van 19% gedurende de eerste helft van 2015.

In de eerste helft van 2015 realiseerde Triodos Private Banking, zoals verwacht, een toename van het vermogen in beheer van 9% tot een totaal van EUR 0,9 miljard. In dezelfde periode in 2014 was sprake van een groei van 8%.

Triodos Bank België

Zoals aangekondigd heeft de Belgische vestiging op 25 maart 2015 met succes in Gent haar eerste regionaal kantoor geopend. Het kantoor richt zich op particulieren, organisaties en bedrijven uit Gent en omstreken. Olivier Marquet, directeur van Triodos Bank in België: “De reacties van de Gentenaars zijn erg positief. Sinds de opening, 5 maanden geleden, hebben meer dan 500 nieuwe klanten de weg gevonden naar het Triodos kantoor in Gent. Dat is ruim boven onze verwachtingen. “

In de eerste jaarhelft van 2015 is de kredietportefeuille van Triodos Bank in België gestegen met 2% tot 1.018 miljoen euro. In 2014 bedroeg de stijging over dezelfde periode 11%. De lagere groei is een gevolg van marktomstandigheden. De deposito’s zijn met 5% gestegen tot 1,4 miljard euro. (In 2014 bedroeg de stijging over dezelfde periode 4%.) Het balanstotaal van de Belgische vestiging bedraagt 1,6 miljard euro (+3%). De Belgische bijdrage aan de nettowinst bedroeg 3,7 miljoen euro (2,6 miljoen euro in dezelfde periode in 2014). Eind juni 2015 bedroeg het aantal klanten 64.000. Het aantal medewerkers steeg tot 121.

De belangstelling bij Triodos klanten in België voor duurzaam beleggen groeide fors: vermogensbeheer nam in de eerste jaarhelft toe met 14% en de Triodos beleggingsfondsen groeiden met 32%.

Vooruitzichten

Triodos Bank verwacht ook in de tweede helft van 2015 verdere groei – waarmee de bank haar missie waarmaakt om een blijvende en duurzame positieve verandering op ecologisch, sociaal en cultureel vlak te realiseren. Om de groei van de bank in de tweede helft van 2015 te schragen, zullen er ook dit jaar gerichte campagnes plaatsvinden voor het aantrekken van kapitaal. Triodos Bank verwacht in 2015 EUR 60 tot 70 miljoen aan nieuw kapitaal aan te trekken.

Voor de tweede helft van 2015 verwachten wij een gestage groei van toevertrouwde middelen en kredietverlening aan duurzame ondernemers en projecten.

Onvoorziene omstandigheden buiten beschouwing gelaten, verwacht Triodos Bank voor 2015 een nettowinst tussen de EUR 31 en 35 miljoen. Daarbij houdt de bank rekening met het feit dat de verwachte winst zal worden gedrukt door verplichte bijdragen aan het Nederlandse depositogarantiestelsel en aan het Europese Single Resolution Fund.

Olivier Marquet: "In de tweede jaarhelft zetten we in België verder in op de diversificatie van de kredietportefeuille. Duurzame woonkredieten aan particulieren groeien snel - de formule ‘hoe energiezuiniger de woning, hoe voordeliger het tarief’ vertaalt zich duidelijk in meer aanvragen voor woonkredieten. We verwachten dat die groei ook in de tweede jaarhelft aanhoudt.