Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Halfjaarcijfers 2017

Triodos Bank realiseert solide groei

25-08-2017 |

Belangrijkste financiële mijlpalen:

  • 5% groei van het balanstotaal
  • 4% groei van het beheerd vermogen naar EUR 14 miljard
  • Common Equity Tier 1 ratio 20,1%
  • Nettowinst EUR 19,4 miljoen
  • 6,6% groei van leningen aan duurzame ondernemingen
  • 20.000 nieuwe klanten (3% groei)

Het totale beheerde vermogen - samengesteld uit Triodos Bank, Triodos Investment Management en Triodos Private Banking - is over de eerste zes maanden van 2017 met 4% gegroeid naar EUR 14 miljard.

De totale balans van Triodos Bank is over de eerste helft van 2017 met 5% gegroeid naar EUR 9,5 miljard. In de eerste helft van het jaar groeide de hoeveelheid leningen die duurzame impact opleveren met 6,6% (eerste helft 2016: 4,1%)

De nettowinst van Triodos Bank in de eerste helft van 2017 is EUR 19,4 miljoen.

Samen de lokale economie verduurzamen

Peter Blom, CEO van Triodos Bank: “Het verbreden en verdiepen van duurzaamheid is niet alleen een kwestie van inzet en handelen van individuele organisaties. Om een snelle en effectieve transformatie naar een duurzame economie te realiseren moeten we samenwerken en coalities vormen. De bankensector kan zo’n coalitie zijn en op die manier op een positieve en directe manier bijdragen aan de duurzaamheidsagenda voor onze planeet. Triodos staat in het hart van deze beweging en wil daarin graag een voortrekkersrol nemen. Door alleen ondernemers die onze ambities delen te financieren in de sociale, milieu en culturele sectoren. Dat is hoe we onze positieve impact voortdurend vergroten.”

In de zes maanden tot 30 juni 2017 heeft Triodos Bank de leningen aan duurzame ondernemingen, instellingen en projecten verder uitgebouwd. Over de eerste helft van het jaar namen duurzame leningen toe met 6,6% (30 juni 2016: 4,1%). Over de eerste helft van 2017 nam het aantal toegekende particuliere hypotheken toe met 15,8%, tegen 16% over dezelfde periode vorig jaar. Hypotheken aan particulieren vertegenwoordigen 17% van het totale volume aan duurzame leningen.

Alle vestigingen, en Investment Management en Private Banking, ontwikkelden volgens verwachting, ondanks de ongunstige lage renteomgeving. De Spaanse vestiging heeft op de korte termijn meer last van de renteomgeving dan de andere vestigingen en dit heeft negatieve invloed op de Spaanse resultaten. De verwachting is dat de situatie in Spanje op termijn zal normaliseren.

Over de eerste zes maanden van 2017 steeg het aantal klanten met 20.000, naar een totaal van 672.000. Dit is een toename van 3% (eerste zes maanden 2016: 4%).

Het vermogen beheerd door Triodos Private Banking groeide gedurende de eerste zes maanden van 2017 met 5% tot EUR 1,1 miljard (eerste zes maanden 2016: 5%).

De ratio bedrijfsuitgaven/inkomsten was voor het eerste half jaar 78% (eerste zes maanden 2016: 77%)

De toevoeging aan de voorzieningen voor de leningenportefeuille bedroeg in de eerste helft van 2017 EUR 1,0 miljoen, ofwel 0,02% van de leningenportefeuille. Dit wijst op een robuuste kwaliteit van de leningenportefeuille.

De nettowinst van Triodos Bank bedroeg voor de eerste zes maanden van 2017 EUR 19,4 miljoen, licht hoger dan dezelfde periode in 2016 (EUR 18,6 miljoen).

Vermogenspositie

Gedurende de eerste zes maanden van 2017 steeg het eigen vermogen van Triodos Bank met 7% naar EUR 957 miljoen, tegen 6% over dezelfde periode in 2016.
Triodos Bank heeft een Common Equity Tier 1 ratio (CET1) van 20,1%. Dit is een belangrijke indicator van de solvabiliteit van de bank. De leverage ratio bedraagt 9%, wat aanmerkelijk beter is dan de 3% die als minimum voor Europese banken wordt beschouwd.

Triodos Investment Management

In de eerste helft van 2017 bleef het door Triodos Investment Management beheerde vermogen nagenoeg stabiel op EUR 3,3 miljard (eind 2016: EUR 3,3 miljard). Ten opzichte van de eindejaarscijfers groeide het volume van de Triodos investeringsfondsen met 1,3%.  Hoewel de totale groei van het beheerd vermogen bescheiden was, ervaarde de meerderheid van de fondsen instroom.
Voor meer detail over de resultaten van Triodos Investment Management zie ook het vandaag gepubliceerde persbericht van Triodos Investment Management.

Triodos Bank België

In de eerste jaarhelft van 2017 is de portefeuille duurzame kredieten van Triodos Bank in België gestegen met 5,1% tot 1.381 miljoen euro, en dit in een zeer competitieve context. (In 2016 bedroeg de stijging over dezelfde periode 9,7%.) De loans to deposit ratio (de verhouding tussen verstrekte kredieten en aangetrokken deposito’s van klanten) bedraagt 80%.

Triodos Bank verleent enkel en alleen kredieten aan projecten met een positieve impact op ecologisch, sociaal of cultureel vlak. De bank communiceert 100% transparant welke criteria ze hiervoor hanteert en welke projecten dat precies zijn.

De deposito’s zijn met 5,5% gestegen tot 1,7 miljard euro. (In 2016 bedroeg de stijging over dezelfde periode 5,7%.). Deze groeicijfers vertalen zich ook in het balanstotaal: “In de eerste jaarhelft is het balanstotaal van de Belgische vestiging met 6% toegenomen en heeft zo de kaap van 2 miljard euro gerond, een nieuwe mijlpaal in de gestage groei van Triodos Bank in België.” Thomas Van Craen, directeur.

Ook bij Triodos klanten in België is de belangstelling voor duurzaam beleggen blijven groeien: vermogensbeheer nam in de eerste jaarhelft toe met 10,6% (In 2016 bedroeg de stijging over dezelfde periode 17%). De groei in Triodos beleggingsfondsen bedroeg 9,1%.

Eind juni 2017 bedroeg het aantal klanten 73.000. Het aantal medewerkers bedroeg 135.

Vooruitzichten

Triodos Bank verwacht ook in de tweede helft van 2017 verdere groei - waarmee de bank haar missie waarmaakt om blijvende en duurzame voordelen voor mens en planeet te creëren.

Voor de tweede helft van 2017 is de verwachting dat de toevertrouwde middelen en leningen aan duurzame ondernemers en projecten een gestage groei zullen laten zien en dat de leningenportefeuille verder zal groeien.

In de huidige lage renteomgeving zal naar verwachting een bescheiden maar stabiel rendement op eigen vermogen van tussen 3% en 4% gerealiseerd worden, waarbij de nettowinst zal uitkomen op EUR 30 tot 40 miljoen.

Over Triodos Bank

Triodos Bank, opgericht in 1980, is uitgegroeid tot een referentiepunt voor duurzaam bankieren wereldwijd. Triodos Bank is een onafhankelijke bank die staat voor duurzaam en transparant bankieren. In de ogen van de bank hoeft aandacht voor mens en milieu niet haaks te staan op een goed financieel rendement. Integendeel, de bank is ervan overtuigd dat deze aspecten elkaar op termijn versterken.
Triodos Bank heeft vestigingen in Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Duitsland en een agentschap in Frankrijk. De bank is wereldwijd een autoriteit op het gebied van microfinanciering in ontwikkelingslanden, Centraal-Azië en Oost-Europa.
Triodos Bank is medeoprichter van de Global Alliance for Banking on Values - een netwerk van 43 toonaangevende duurzame banken. Gezamenlijk streven deze banken naar een substantiële groei van duurzaam bankieren en de impact daarvan.
Triodos Bank NV heeft een volledige banklicentie en is geregistreerd bij De Nederlandsche Bank N.V. en de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten. Triodos Bank is in België geregistreerd bij de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) op de lijst van buitenlandse kredietinstellingen die een bijkantoor in België hebben.

De officiële communicatie en meest recente informatie over de bank vindt u op de website van Triodos Bank: www.triodos.com. (in het Engels). Die is leidend voor certificaathouders van aandelen Triodos Bank

Downloads