Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Halfjaarcijfers 2018

Triodos Bank groeit stabiel in uitdagende omgeving

24-08-2018 |

Belangrijkste financiële mijlpalen:

  • 4,9% groei van het balanstotaal naar EUR 10,4 miljard
  • 3,9% groei van het totale beheerde vermogen naar EUR 15,1 miljard
  • Common Equity Tier 1-ratio 18,3%
  • Nettowinst EUR 20,5 miljoen
  • 9,5% groei van door ons verstrekte impactleningen aan duurzame ondernemingen
  • 17.000 nieuwe klanten (3% groei)

Transitie naar een nieuwe economie

Peter Blom, CEO van Triodos Bank: “Met het Klimaatakkoord van Parijs en de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties zal de wereldeconomie in een sneller tempo overschakelen op een duurzamer systeem. Een systeem dat de mens en onze planeet zal ondersteunen in plaats van bedreigen. Geld en financiële instellingen spelen een cruciale rol bij het versnellen van deze beweging. Elke financiële beslissing heeft impact en iedereen realiseert zich steeds meer dat wie en wat je financiert er echt toe doet. De resultaten voor de eerste helft van het jaar laten een toename van door ons verstrekte impactleningen zien. Dit betekent dat steeds meer ondernemers en klanten willen meewerken aan een duurzame toekomst.”

Halfjaarcijfers 2018

In de zes maanden tot 30 juni 2018 heeft Triodos Bank substantieel meer impactleningen verstrekt, ter ondersteuning van duurzame ondernemingen, instellingen en projecten. In de eerste zes maanden van 2018 zijn de door ons verstrekte impactleningen met 9,5% gestegen (30 juni 2017: 6,6%). In de eerste helft van 2018 is het aantal verstrekte particuliere hypotheekleningen met 17,2% gestegen, vergeleken met 15,8% in dezelfde periode vorig jaar. Bij 19% van alle verstrekte impactleningen gaat het om hypotheekleningen.

De verhouding tussen kredieten en toevertrouwde middelen voor de door ons verstrekte impactleningen steeg van 70% aan het einde van 2017 naar 72,9%. Dit is in lijn met het beleid van de bank om de ratio tussen kredieten en toevertrouwde middelen te laten groeien.

De totale kredietportefeuille – die ook hypotheekleningen voor duurzame woningen en een beperkt aantal kortlopende kredieten omvat, inclusief debetsaldi op betaalrekeningen – steeg in de eerste helft van het jaar met 7,5%. Over het algemeen blijven we positief over de mogelijkheden om de kredietportefeuille de komende jaren uit te breiden.

Over de eerste zes maanden van 2018 is het aantal klanten met 17.000 gestegen naar een totaal van 698.000. Dit betekent een toename van 3% (eerste zes maanden van 2017: 3%). De winst werd positief beïnvloed door de fusie tussen New Resource Bank, een in Californië gevestigde duurzame bank, en Amalgamated Bank, een grotere in de VS gevestigde duurzame bank. De oprichting van New Resource Bank werd mede door Triodos Bank gefinancierd. De fusie resulteerde in een eenmalige bate van EUR 3,8 miljoen voor Triodos Bank.

De verhouding tussen bedrijfslasten en opbrengsten bedroeg in de eerste helft van het jaar 79% (eerste zes maanden van 2017: 78%).

De toevoeging aan de voorzieningen voor de kredietportefeuille bedroeg voor de eerste helft van het jaar EUR 0,8 miljoen, vergeleken met EUR 1,0 miljoen over dezelfde periode in 2017. Dit wijst op een hoogwaardige kredietportefeuille.

Over de eerste zes maanden van 2018 bedroeg de nettowinst van Triodos Bank EUR 20,5 miljoen, een stijging van 5,5% ten opzichte van dezelfde periode in 2017 (EUR 19,4 miljoen).

Vermogenspositie

Gedurende de eerste zes maanden van 2018 is het eigen vermogen van Triodos Bank met 5,3% gestegen naar EUR 1.066 miljoen, tegen 5,8% over dezelfde periode in 2017.
Triodos Bank heeft een leverage ratio van 8,8% in combinatie met een Common Equity Tier 1-ratio van 18,3%. Deze Common Equity Tier 1-ratio blijft binnen de kapitaaldoelstellingen van de bank. Samen vormen deze ratio’s een belangrijke maatstaf voor de solvabiliteit van een bank.

Triodos Bank België

In de eerste jaarhelft van 2018 is de portefeuille duurzame kredieten van Triodos Bank in België sterk gestegen met 10% tot EUR 1.645 miljoen. (In 2017 bedroeg de stijging over dezelfde periode 5,1%.)

Uniek aan Triodos Bank is dat elk kredietproject niet enkel op zijn financiële haalbaarheid geanalyseerd wordt maar ook op basis van de positieve impact die het creëert voor de levenskwaliteit van mensen en de leefbaarheid van onze planeet.
Een greep uit de nieuwe kredietprojecten over de eerste jaarhelft: een Brusselse kinderopvang met een sociale focus (Elmer), een Luiks wijkgezondheidscentrum (Centre de Santé Intégré Hélios), een Antwerps bedrijf dat elektrisch rijden aanmoedigt via installaties van laadpalen (Pluginvest), een Brusselse brouwerij (Brasserie de la Senne) en een waterkrachtcentrale in Monceau-sur-Sambre (Monceau Hydro).

De deposito’s zijn met 6,8% gestegen tot EUR 1,885 miljoen. (In 2017 bedroeg de stijging over dezelfde periode 5,5%.)

Einde vorig jaar breidde Triodos Bank België haar aanbod ethisch beleggen uit met de Triodos Impact Portfolio, een laagdrempelige service in discretionair vermogensbeheer waarmee klanten kunnen beleggen in een korf van Triodos-beleggingsfondsen, actief beheerd volgens hun beleggersprofiel.
Thomas Van Craen, directeur Triodos Bank België: “een 200-tal klanten heeft ons in de eerste jaarhelft al voor meer dan 10 miljoen euro in beheer toevertrouwd nog voor dat we actief promotie gevoerd hebben. Het toont de grote vraag voor deze nieuwe service: vermogensbeheer met een financieel en een maatschappelijk rendement, en reeds toegankelijk vanaf 5.000 euro”.

Eind juni 2018 bedroeg het aantal klanten 77.000. Het aantal medewerkers bedroeg 134 (voltijdsequivalenten).

Triodos Investment Management

In de eerste helft van het jaar heeft Triodos Investment Management het financieel vermogensbeheer in handen genomen van zowel de discretionaire portefeuilles van Triodos Bank Private Banking Nederland en als van haar fondsen die beleggen in beursgenoteerde bedrijven. Het beheerde vermogen van Triodos Investment Management is met 21% toegenomen tot EUR 4,2 miljard, waarvan 19% betrekking heeft op de overname van het portefeuillebeheer van Triodos Bank Private Banking Nederland.
Voor meer informatie over de resultaten van Triodos Investment Management en haar beleggingsfondsen verwijzen wij u naar het vandaag gepubliceerde persbericht van Triodos Investment Management.

Vooruitzichten

Triodos Bank verwacht ook in de tweede helft van 2018 verdere groei van de onderneming te realiseren. Ter ondersteuning van deze groei wil de bank in de tweede helft van het jaar extra kapitaal aantrekken. Daarnaast verwachten we voor de tweede helft van 2018 een gestage groei in de volumes van onze toevertrouwde middelen en duurzame kredieten aan ondernemers en projecten. In de huidige markt streeft Triodos Bank ernaar om een relatief hoog eigen vermogen en een aanzienlijk liquiditeitsoverschot aan te blijven houden. Dit streven leidt in combinatie met het klimaat van lage rentes en steeds strengere regelgeving tot neerwaartse druk op het rendement op eigen vermogen van Triodos Bank. Triodos Bank zal zich blijven inspannen om meer impact te financieren, met behoud van stabiele resultaten.

Over Triodos Bank
Triodos Bank, opgericht in 1980, is uitgegroeid tot een mondiaal referentiepunt voor duurzaam bankieren. Triodos Bank is een onafhankelijke bank die staat voor duurzaam en transparant bankieren. In de ogen van de bank hoeft aandacht voor mens en milieu niet haaks te staan op een goed financieel rendement. Integendeel, de bank is ervan overtuigd dat deze aspecten elkaar op termijn versterken.
Triodos Bank heeft vestigingen in Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Duitsland en een agentschap in Frankrijk. De bank is wereldwijd een autoriteit op het gebied van microfinanciering in ontwikkelingslanden, Centraal-Azië en Oost-Europa.
Triodos Bank is medeoprichter van de Global Alliance for Banking on Values - een netwerk van 54 toonaangevende duurzame banken. Gezamenlijk streven deze banken naar een substantiële groei van duurzaam bankieren en de impact daarvan.
Triodos Bank NV heeft een volledige banklicentie en is geregistreerd bij De Nederlandsche Bank N.V. en de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten. Triodos Bank is in België geregistreerd bij de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) op de lijst van buitenlandse kredietinstellingen die een bijkantoor in België hebben.
De meest recente informatie over de bank vindt u op de website van Triodos Bank: www.triodos.com

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Hermann Steinmeyer, Head of Marketing & Communication
Tel.: 02 549 59 87 – GSM: 0499 92 17 63 | E-mail:  hermann.steinmeyer@triodos.be
www.triodos.be