Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Jaarcijfers 2017

Triodos Bank behaalt solide groei en een stabiel rendement

15-03-2018 |

Belangrijkste financiële mijlpalen:

 • 8% groei van het beheerd vermogen naar EUR 14,5 miljard
 • 19% groei van duurzame leningen; hypothekenportefeuille groeide met 36%
 • Common Equity Tier 1-ratio: 19,2%
 • Nettowinst EUR 37,4 miljoen, een stijging van 28% (2016: EUR 29,2 miljoen)
 • Rendement op eigen vermogen 3,9% (2016: 3,5%)
 • Aantal klanten gegroeid met 4% tot 681.000

De positieve impact van de bank is gegroeid door bedrijfskredieten en de activiteiten van de investeringsfondsen. Hierdoor heeft Triodos Bank onder andere

 • bijgedragen aan het opwekken van groene stoom voor de elektriciteitsbehoefte van 1,4 miljoen Europese huishoudens, waarbij 2,4 miljoen ton CO2-uitstoot werd vermeden
 • microfinancieringsdiensten verstrekt voor 15,1 miljoen spaarders en 20,3 miljoen kredietnemers in opkomende markten, via 107 lokale financiële instellingen
 • 32.000 hectare biologische landbouwgrond gefinancierd, goed voor de productie van het equivalent van 30 miljoen biologische maaltijden.

Financiering van duurzaam ondernemen

De totale groei van de leningenportefeuille was EUR 900 miljoen (+16%). Dit is inclusief de groei van de particulier hypothekenportefeuille van 36%.
De verhouding duurzame leningen/toevertrouwde middelen nam daardoor toe van 64% in 2016 naar 70% in 2017. Deze verbetering werd gerealiseerd ondanks de aanhoudende lage renteomgeving, die leidde tot een substantiële toename van vervroegde terugbetalingen, met name in Spanje.
Gedurende 2017 kon Triodos Bank 138% (2016: 87%) van de instroom van nieuwe toevertrouwde middelen omzetten in duurzame leningen.

Hoewel de nettowinst steeg met 28% ten opzichte van 2016, is het niveau van voorgaande jaren niet bereikt. Dit is een gevolg van de voortdurende druk op de rentemarges door de lage rentestand in de markt en de last van toegenomen kosten van het toezicht.

Operationele kosten stegen met 11% gedurende het jaar (2016: 14%), met name als gevolg van de groei in het aantal medewerkers (in FTE) en groeiende IT kosten, respectievelijk 10% en +19%.
De bank heeft haar controlekader verbeterd, onder andere om toegerust te zijn op de toegenomen toezicht vereisten. Strategische investeringen in de ontwikkeling van de onderneming, zoals ontwikkelingen in het kader van ons aanbod van maatschappelijk verantwoord beleggen (SRI fondsen), de betaalrekening voor particulieren in het VK en de voorbereidingen op de Brexit hebben eveneens gezorgd voor een verdere toename van de kosten. De kosten/baten verhouding kwam uit op 79% (2016: 79%).
De toevoeging aan de voorzieningen voor de leningenportefeuille daalde van EUR 5,7 miljoen in 2016 naar EUR 1,8 miljoen in 2017, ofwel 0,03% van de gemiddelde leningenportefeuille, afgezet tegen 0,10% in 2016.

De belangrijkste sectoren die wij in 2017 financierden, waren:
- duurzame energie, met een groei van 10%
- duurzame hypotheekleningen, 36% gestegen
- gezondheidszorg, 19% gestegen

Vermogenspositie

Het eigen vermogen van Triodos Bank is over 2017 gegroeid met 12% naar EUR 1.013 miljoen. Dit is inclusief de netto stijging van het eigen vermogen door de uitgifte van nieuwe certificaten en de niet uitgekeerde nettowinst.
Het aantal certificaathouders is gestegen naar 40.077 (2016: 38.138).

Door de vermogensgroei kon Triodos Bank haar positie als veerkrachtige financiële instelling consolideren. De Common Equity Tier 1-ratio ligt op het niveau van 19,2%, ruim boven de eigen minimumdoelstelling van Triodos Bank van 16%. De schuldenratio van Triodos Bank bedroeg 8,9% aan het einde van 2017.

Triodos Bank België

Triodos Bank België heeft ook in 2017 haar groei kunnen handhaven, ondanks de uitdagende context van een aanhoudende lage rente en de extra operationele kosten als gevolg van de toenemende regulering. Het balanstotaal nam met 7,1% toe en rondde zo de kaap van 2 miljard euro, een nieuwe mijlpaal in de gestage groei van de bank in België.

Triodos Bank zag de duurzame kredieten met 13,6% stijgen en heeft nu in totaal 1,5 miljard euro uitgeleend. Woonkredieten voor energiezuinig bouwen en verbouwen groeiden zelfs met 25% en vertegenwoordigen 14,5% van de kredietportefeuille. Daarnaast verleent de bank kredieten voor duurzame projecten in sectoren als bijvoorbeeld zorg, cultuur, onderwijs, historisch erfgoed en hernieuwbare energie.

Het aantal klanten in België is in 2017 gegroeid tot 75.000 (+5,6%). Dat zijn 11 nieuwe klanten per dag. Triodos informeert de klanten welke duurzame projecten de bank financiert: dankzij die transparantie weten ze wat er gebeurt met hun geld. Het spaargeld groeide met 6,5% tot 1,7 miljard euro.

Duurzaam vermogensbeheer nam toe met 16,4% en de beleggingsfondsen groeiden met 19,1%. Triodos beleggers koppelen financieel rendement aan een positieve impact op het beleid van beursgenoteerde bedrijven.

Thomas Van Craen, directeur: “We realiseren gestaag positieve groeicijfers terwijl we integraal duurzaam bankieren. Bij elke financieringsvraag bekijken we eerst of we een positieve verandering realiseren op ecologisch en sociaal vlak en dan pas nemen we een   financiële beslissing. Triodos Bank toont zo hoe banken een sleutelrol kunnen spelen in de strijd tegen klimaatverandering en sociale ongelijkheid. En daagt andere banken uit daarin véél ambitieuzer te zijn. “

In 2018 zet de bank volop in op haar nieuwe beleggingsservice Triodos Impact Portfolio, een laagdrempelige service in discretionair vermogensbeheer. Hiermee kunnen klanten beleggen in een korf van Triodos-beleggingsfondsen, actief beheerd volgens hun beleggersprofiel. Later dit jaar viert Triodos Bank haar 25ste verjaardag in België, 25 jaren van financing change en changing finance.

Triodos Beleggingsfondsen

De fondsen van Triodos Investment Management beleggen in duurzame thema’s, zoals inclusieve financiering, duurzame handel, duurzame landbouw en voeding, energie en klimaat, duurzaam vastgoed, kunst en cultuur, en beursgenoteerde ondernemingen die bovengemiddeld presteren op het gebied van milieu, maatschappelijke verantwoordelijkheid en governance (zgn. ESG criteria).

Triodos Investment Management beheert 18 fondsen voor particuliere en institutionele beleggers, met een totaal beheerd vermogen van EUR 3,5 miljard. De totale groei van de beleggingsfondsen bedroeg EUR 174 miljoen, een toename van 5% (2016: 5%).

De investeringsfondsen publiceren eigen jaarverslagen en de meeste fondsen organiseren hun eigen jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders.

Triodos Bank in 2018

In het komende jaar ziet Triodos Bank verdere groei van de economieën in Europa waar de bank actief is. Dat biedt kansen om de kredietportefeuille uit te breiden.
De financiële sector - met lage rentetarieven en grote hoeveelheden beschikbare liquiditeit - blijft een uitdaging.

Tegelijkertijd bieden de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG's) en de klimaattop van Parijs in 2017 een momentum voor verdere groei in duurzame financiering en investeringen.

Triodos Bank zal een positieve impact blijven leveren door groei en innovatie, terwijl gestreefd wordt naar een stabiel rendement op het eigen vermogen.

Dividend

Triodos Bank NV stelt een dividend voor van EUR 1,95 per certificaat van aandeel. De pay-out ratio zal in 2018 op 61% uitkomen.

Belangrijke data voor aandeelhouders en certificaathouders:

Algemene Vergadering van Aandeelhouders: 8 mei 2018
Ex-dividend datum: 22 mei 2018
Betaaldatum dividend: 25 mei 2018

Cijfers 2017 in het kort:

 • Triodos Groep beheerd vermogen: EUR 14,5 miljard
 • Balans Triodos Bank: EUR 9,9 miljard (9% groei)
 • Triodos beleggingsfondsen: EUR 3,5 miljard (5% groei)
 • Aantal klanten: 681.000 (4% groei)
 • Leningen: duurzame ondernemingen, projecten en hypotheken: 19% groei
 • Nettowinst Triodos Bank: EUR 37,4 miljoen (stijging van 28% ten opzichte van vorig jaar)
 • Rendement op eigen vermogen 3,9% (2016: 3,5%)
 • Common Equity Tier 1-ratio: 19,2%
 • Aantal medewerkers (in FTE): 1.377 (2016: 1.271)

Belangrijkste impact voorbeelden:

In 2017 hebben Triodos Bank en haar beleggingsfondsen:

 • bijgedragen aan het opwekken van groene stoom voor de elektriciteitsbehoefte van 1,4 miljoen Europese huishoudens, waarbij 2,4 miljoen ton CO2-uitstoot werd vermeden
 • microfinancieringsdiensten verstrekt voor 15,1 miljoen spaarders en 20,3 miljoen leners in opkomende markten, via 107 lokale financiële instellingen
 • 32.000 hectare biologische landbouwgrond gefinancierd, goed voor de productie van het equivalent van 30 miljoen biologische maaltijden.

Over Triodos Bank

Triodos Bank, opgericht in 1980, is uitgegroeid tot een referentiepunt voor duurzaam bankieren wereldwijd. Triodos Bank is een onafhankelijke bank die staat voor duurzaam en transparant bankieren. In de ogen van de bank hoeft aandacht voor mens en milieu niet haaks te staan op een goed financieel rendement. Integendeel, de bank is ervan overtuigd dat deze aspecten elkaar op termijn versterken.
Triodos Bank heeft vestigingen in Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Duitsland en een agentschap in Frankrijk.
Triodos Bank is medeoprichter van de Global Alliance for Banking on Values - een netwerk van 46 toonaangevende duurzame banken. Gezamenlijk streven deze banken naar een substantiële groei van duurzaam bankieren en de impact daarvan in de reële economie.
Triodos Bank heeft een volledige banklicentie en is geregistreerd bij De Nederlandsche Bank en de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten.
De officiële communicatie en meest recente informatie over de bank vindt u op de website van Triodos Bank N.V. : www.triodos.com. (in het Engels). Die is leidend voor certificaathouders van aandelen Triodos Bank.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Lieve Schreurs
Corporate Communications Manager
T. 02 548 28 35
M. 0472 92 00 50
E. lieve.schreurs@triodos.be
www.triodos.be