Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Partnerorganisaties

Triodos Bank geniet van meetaf aan het vertrouwen van organisaties die, elk op hun terrein, ijveren voor een duurzame samenleving en daarin hun sporen reeds verdiend hebben. Het gaat over organisaties actief op het vlak van mensenrechten, ontwikkelingssamenwerking, ethisch en sociaal verantwoord omgaan met geld en natuurbehoud. Het vertrouwen van deze zakenaanbrengers vertaalt zich in een veelzijdige samenwerking. Deze organisaties laten hun leden en sympathisanten kennis maken met de bank. Voor Triodos Bank is dit netwerk van partners uitgegroeid tot een van de pijlers van haar succes.


We stellen deze organisaties met trots aan u voor:


Alterfin Garantiefonds verzamelt fondsen die gebruikt kunnen worden als garantie voor kredieten verleend in ontwikkelingslanden, aan microkredietinstellingen en coöperaties van fair trade-producenten.
www.alterfin.be

Amnesty International is een onafhankelijke, onpartijdige organisatie die de naleving van alle mensenrechten nastreeft. Amnesty voert geen actie vóór of tegen regeringen of politieke systemen en is van mening dat elk systeem de rechten van de mens moet naleven.
www.amnesty.be

Broederlijk Delen ondersteunt de eigen initiatieven van mensen in het Zuiden om onrecht en armoede te bestrijden. Structurele hulp gaat naar meer dan 250 projecten van partnerorganisaties in een 20-tal landen, die zich vooral inzetten voor een duurzame ontwikkeling van de landbouw, mensenrechten, democratisering en burgerparticipatie.
www.broederlijkdelen.be

EVA vzw , het Ethisch Vegetarisch Alternatief, brengt plantaardige voeding dichter bij de consument, onder meer via haar Veggiehuis, gastronomische diners, kookworkshops, gidsen voor cateraars en veggie stadsplannen. De bekendste campagne van EVA is Donderdag Veggiedag, die scholen, bedrijven en individuen aanzet om minstens één dag per week voor een vleesloze maattijd te kiezen.
www.evavzw.be

De Fietsersbond ziet de fietser als de basisschakel van duurzame mobiliteit. Bijna 60 vrijwilligersafdelingen ijveren op lokaal niveau voor een fietsvriendelijke omgeving. Met meer dan 7.000 leden in Vlaanderen en Brussel vertegenwoordigt de Fietsersbond 23.500 fietsers.
www.fietsersbond.be

GAIA stelt zich tot doel om alle georganiseerde vormen van dierenmishandeling en -uitbuiting op te sporen en te bestrijden.
www.gaia.be

Natuurpunt wil natuurgebieden in Vlaanderen veilig stellen, door ze in beheer te nemen en verder te ontwikkelen.
www.natuurpunt.be

Velt informeert mensen over prettige en bruikbare ecologische alternatieven. Velt gelooft immers dat de oplossing voor milieuproblemen en voor de rechtvaardige verdeling van voedsel pas dichterbij kan komen wanneer mensen een duurzame levensstijl ontwikkelen.
www.velt.be

Vredeseilanden is een onafhankelijke en pluralistische Belgische ngo voor ontwikkelingssamenwerking die zich specialiseert in voedselzekerheid. Vredeseilanden komt op voor inclusieve ontwikkeling in een wereld, waarin samen leven een voorwaarde is om te overleven.
www.vredeseilanden.org

WWF , een van de grootste internationale natuurbehoudorganisaties. WWF leidt meer dan 1.300 projecten in meer dan 100 landen, met als doel de biodiversiteit te redden en de impact van de menselijke activiteit op de natuur te verminderen.
www.wwf.be

Contact

Hulp nodig?

Wij helpen u graag op werkdagen van 9 u. tot 17 u.