Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Duurzaamheidstoetsing

De Compartimenten beleggen in ondernemingen en bedrijfsobligaties, overheidsobligaties en obligaties van semi-overheden (of ICBE’s of ICB’s) die voldoen aan hieronder beschreven criteria. Voor de doorlichting van ondernemingen, internationale financiële organisaties en semi-publieke instellingen worden andere indicators gebruikt dan voor overheden.

Voor ondernemingen, internationale financiële organisaties en semi-publieke instellingen
Voor overheden

  

De Compartimenten bepalen om te beginnen welke bedrijven via de levering van specifieke duurzame producten of diensten actief bijdragen aan een schone aarde, klimaatbescherming of gezond leven.

De “best-in-class” selectie van overheden concentreert zich op kwesties van goed bestuur.

Bedrijven die op het gebied van duurzaamheid tot de ‘best-in-class’ binnen hun sector gerekend worden kunnen in aanmerking komen voor belegging.

Overheden die op basis van de “best-in-class” selectie voor belegging in aanmerking komen, worden tevens beoordeeld op basis van een reeks minimumeisen, specifiek bedoeld voor overheden.

Na het selecteren van ondernemingen met specifiek duurzame activiteiten en het bepalen van de ‘best-in-class’ ondernemingen, worden ondernemingen getoetst op basis van de minimumeisen van Triodos Bank.

Product en proces gerelateerde uitsluitingscriteria.