Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Stap 1: Bepalen “best-in-class”

De “best-in-class” selectie van overheden concentreert zich op kwesties van goed bestuur. Op grond van een aantal criteria krijgt elk land een rating. Naast deze rating wordt tevens gekeken naar de prestatietrend, die de prestaties van een land over een langere termijn toont. De globale rating combineert de evaluatie van de huidige prestaties en de trend.
Overheden die zich bij de 100 grootste landen wereldwijd onderscheiden als behorend tot de 50% “best-in-class”, op basis van hun bruto binnenlands product, komen in aanmerking voor mogelijke opname in het Triodos beleggingsuniversum.

“Best-in-class” criteria op het gebied van governance
Onderzocht wordt hoe effectief het democratisch proces van een land is en hoeveel veiligheid het de burgers verschaft. De criteria zijn:

  1. Inspraak en verantwoording: recht om aan het politieke proces deel te nemen, vrijheid van meningsuiting en mediavrijheid.
  2. Politieke stabiliteit en afwezigheid van geweld: intensiteit en ernst van conflicten in verhouding tot het gebruik van gewelddadige methoden, regelmaat en ernst van gewelddadig gedrag en gevolgen voor de bevolking.
  3. Doeltreffendheid van de overheid: kwaliteit van openbare en burgerlijke diensten en mate van onafhankelijkheid van politieke druk, kwaliteit van de beleidsformulering en -implementatie en geloofwaardigheid van de steun van de overheid voor dergelijk beleid.
  4. Kwaliteit van de regelgever: vermogen van de overheid om goed beleid en goede verordeningen te formuleren en te implementeren waarmee de privé-sector tot ontwikkeling komt en bevorderd wordt.
  5. Rechtsorde: vertrouwen in en naleving van de regels van de samenleving, in het bijzonder de kwaliteit van contracthandhaving, eigendomsrechten, politie en rechtbanken, alsmede de waarschijnlijkheid van misdaad en geweld.
  6. Corruptiebeheersing: mate waarin openbare macht wordt uitgeoefend voor eigen winstbejag, met inbegrip van klein- en grootschalige corruptie.