Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Stap 2: Minimumeisen

Overheden die op basis van de “best-in-class” selectie voor belegging in aanmerking komen, worden tevens beoordeeld op basis van een reeks minimumeisen, specifiek bedoeld voor overheden. Geen van de overheden van geselecteerde landen voor het Triodos Beleggingsuniversum mag de totstandkoming van een duurzame samenleving op de lange termijn wezenlijk belemmeren. Bij wijze van indicator moeten de landen vrij zijn van internationale sancties (EU en VN). Verder moeten de landen de door een meerderheid aanvaarde VN-verdragen ratificeren, met inbegrip van de belangrijkste verdragen over mensenrechten en het milieu. Gezien de dynamische aard van het proces om deze verdragen voor te stellen en te ratificeren, kan de toepassing van deze criteria van tijd tot tijd veranderen. Indien en wanneer een land niet volledig aan dit criterium voldoet, worden de achtergrond en de relatieve betekenis van dit gebrek aan overeenstemming beoordeeld, als onderdeel van de beslissing om het land al dan niet uit te sluiten van belegging in landenobligaties.