Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

MVI-strategie

Maatschappelijk verantwoord investeren (MVI), een strategische benadering waarbij het geld wordt gebruikt voor een positieve verandering.

MVI-fondsen – gecommercialiseerd door Triodos Bank – en Triodos Private Banking beleggen in beursgenoteerde bedrijven. Enkel ondernemingen komen in aanmerking die beduidend duurzamer zijn dan de andere in hun respectieve activiteitensector. Bovendien moeten zij beantwoorden aan de strikte minimumeisen . Triodos Sustainability Research (TSR), het onderzoeksteam van Triodos Investment Management (TIM) staat in voor de selectie van de ondernemingen die in het Triodos Beleggingsuniversum kunnen worden opgenomen.

De ondernemingen worden onderzocht aan de hand van een uitgebreide reeks criteria. Tijdens en na de selectiefase, gaat het onderzoeksteam de dialoog met hen aan om hen aan te moedigen hun praktijken te verbeteren. Wanneer ondernemingen van dergelijke omvang in actie komen, zelfs onmerkbaar, kan de impact in een ruimer perspectief significant zijn.