Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Actief engagement

De invloed vergroten in ondernemingen waarin de duurzame beleggingsfondsen beleggen

Het geld dat in de MVI-fondsen - gecommercialiseerd door Triodos Bank - wordt belegd, brengt de verantwoordelijkheid met zich mee en ook het vermogen om de strategie van de ondernemingen waarin wordt geïnvesteerd, te beïnvloeden. Een van de fundamentele elementen van de MVI-strategie  is dan ook een beleid van actief engagement en dialoog met deze ondernemingen door Triodos Sustainability Research (TSR), een onderdeel van Triodos Investment Management (TIM).

Engagement tijdens de analyse

Door in dialoog informatie te verzamelen wordt het bewustzijn ten aanzien van duurzaam beleggen bij bedrijven versterkt en worden deze bedrijven gestimuleerd hun eigen duurzaamheid te verbeteren. Deze dialoog bevordert tevens het inzicht van de onderneming in kwesties die belangrijk zijn voor aandeelhouders.

Feedback geven

De resultaten van de duurzaamheidsevaluaties worden met de ondernemingen gedeeld die voor het Triodos Beleggingsuniversum in aanmerking komen. Deze bevatten een algemene inventaris van hun prestaties en van de mogelijke verbeteringen van belangrijke punten inzake duurzame ontwikkelingen. Een groot aantal onder hen wil de dialoog die volgt op de evaluatie, voortzetten.

Opvolging van het Triodos Beleggingsuniversum

Bij mogelijke tekortkoming aan de minimumeisen door ondernemingen uit het universum wordt een grondige enquête uitgevoerd en wordt de dialoog met de betrokken onderneming aangegaan. Hieruit kan een schrapping uit het Triodos Beleggingsuniversum volgen.

Zich verder engageren

Om de strikte criteria inzake duurzame investering te vrijwaren, worden de jongste evoluties inzake goede praktijken en reglementering opgevolgd. Verder wordt er periodieke dialoog aangegaan met ondernemingen over specifieke duurzaamheidsthema’s en worden zulke thema’s op de publieke agenda geplaatst.

Stemmen voor verandering

Voor zover dit technisch mogelijk is oefent TSR namens de MVI-fondsen stemrecht uit tijdens de Algemene Aandeelhoudersvergaderingen van ondernemingen. De MVI-fondsen hebben eigen stemrichtlijnen , die door TSR worden toegepast op het stemadvies van Pensions Investment Research Consultants (PIRC).

Ondernemingen worden geïnformeerd over het stemgedrag. Hieronder vindt u de teneur van de stemmen uitgebracht op de algemene vergaderingen namens de MVI-fondsen :

Samenwerking met andere aandeelhouders  

TSR kan samenwerken met andere belanghebbenden om de effectiviteit van hun acties te vergroten. In 2009 ondertekende TIM bijvoorbeeld de Principes voor Verantwoord Investeren van de Verenigde Naties, een globaal initiatief dat toelaat samen te werken met 500 aandeelhouders in de wereld die de duurzaamheidsbekommernissen delen.

Meer informatie

Voor meer informatie over het beleid inzake engagement en dialoog, kunt u de investeringsstrategie downloaden.

MVI-fondsen gecommercialiseerd door Triodos Bank

 

Contact

Karola Vandewijngaert

Contacteer ons

Neem contact op met onze medewerkers van Customer Services op het nummer 02 548 28 51, van maandag tot vrijdag, van 9 u. tot 17 u.