Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Kunst en cultuur

06. Kunst en cultuur

Onder cultuur rekent Triodos Bank alle vormen van creatieve expressie die mensen en de samenleving als geheel inspireren, verrijken of hun ontwikkeling bevorderen.

De duurzame bank - facts & figures
X 2.092

Het aantal leningen dat Triodos Bank eind 2016 verleende aan artistieke en culturele projecten.

X 800 miljoen euro

Het totale kredietvolume dat Triodos Bank eind 2016 verleende in de sector kunst & cultuur.

X 2006

Het jaar waarin het Triodos Cultuurfonds in Nederland werd opgericht

X Cultureel ondernemerschap

Wij steunen kunstenaars die willen ondernemen en hun financieringsbronnen willen diversifiëren

X Inspiratie

Wij financieren kunst en cultuur omdat de mogelijkheid van ieder mens om zich vrij te kunnen uitdrukken, een essentiële component van een duurzame maatschappij is

X Ateliers

De financiering van ateliers heeft een maatschappelijke waarde omdat zij de ontwikkeling van een artistieke synergie mogelijk maken en de eigendommen een tweede leven geven

Triodos in actie

Tussen het tijdstip dat de subsidie wordt toegekend en het moment van storting kan er dikwijls heel wat tijd verlopen. En tijdens die periode kan een organisatie geconfronteerd worden met financiële noden. Om deze kloof te overbruggen, biedt Triodos Bank een aangepaste  formule aan van prefinanciering subsidies , ideaal om de wachttijd op te vangen.