Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Giessenwind
Wij financieren ook
Frisian Motors Frisian Motors Hernieuwbare energie
Gemeente Schijndel Gemeente Schijndel Hernieuwbare energie
Growind Growind Hernieuwbare energie
HVC HVC Hernieuwbare energie

Giessenwind

Hernieuwbare energie (Milieu)

Giessenwind is een van de hoogste windparken in Nederland. De drie Enercon turbines bereiken een hoogte van 108 meter. Samen produceren ze 16.900.000 kWh stroomproductie per jaar. Dit voorziet 5.000 huishoudens in Nederland van energie.

Hernieuwbare energie

Voor onze energie zijn we momenteel in grote mate afhankelijk van fossiele brandstoffen. Die berokkenen grote schade aan het milieu en dragen bij tot de klimaatopwarming. Volgens Triodos Bank is er daarom een fundamentele overschakeling nodig naar groene, hernieuwbare energie. Om die overstap te stimuleren, financieren we de sector van de groene energie, en in het bijzonder windenergie, zonne-energie en energieproductie op basis van waterkracht.

Adres:
Dorpsweg 63
4223 ND
Hoornaar
Nederland