Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Lijnco Green Energy B.V.
Wij financieren ook
LEDsEnable LEDsEnable Hernieuwbare energie
Lake Turkana Wind Power Lake Turkana Wind Power Hernieuwbare energie
Lupus Ventus B.V. Lupus Ventus B.V. Hernieuwbare energie
Maasmond Windenergie Maasmond Windenergie Hernieuwbare energie

Lijnco Green Energy B.V.

Hernieuwbare energie (Milieu)

Schücking Energy Groep bouwt, in samenwerking met drukkerij Lijnco uit Groningen, de grootste vergistinginstallatie (12 MW opgesteld vermogen) van Nederland op het Ecopark Terneuzen te Zeeuws Vlaanderen, het zuidelijkste gedeelte van de Nederlandse provincie Zeeland. De Zeeuwse installatie gaat straks 81 megawatt elektriciteit per jaar leveren, genoeg om ruim 23.000 huishoudens van stroom te voorzien.

De installatie gaat energie produceren uit industriële en agrarische reststromen. Het gas wat door vergisting vrij komt wordt via een motor (Warmte Kracht Koppeling) omgezet in elektriciteit en warmte. De elektriciteit wordt op het net geleverd en de warmte wordt voor het eigen proces gebruikt alsook aan omringende bedrijven geleverd. Het restproduct uit de vergisting, het digestaat, dient als meststof voor de akkerbouw in de Zeeuwse provincie.

Triodos Groenfonds heeft de financiering van het project samen met Rabobank en Triodos investeringsfonds TREF, mogelijk gemaakt.

http://www.lijnco.nl/

Hernieuwbare energie

Voor onze energie zijn we momenteel in grote mate afhankelijk van fossiele brandstoffen. Die berokkenen grote schade aan het milieu en dragen bij tot de klimaatopwarming. Volgens Triodos Bank is er daarom een fundamentele overschakeling nodig naar groene, hernieuwbare energie. Om die overstap te stimuleren, financieren we de sector van de groene energie, en in het bijzonder windenergie, zonne-energie en energieproductie op basis van waterkracht.

Adres:
Oostkade 5
4541 HH
Sluiskil
Nederland