Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Olster-Tocht B.V.
Wij financieren ook
OSKneT OSKneT Hernieuwbare energie
Olde Tocht BV Olde Tocht BV Hernieuwbare energie
Pondera Consult Pondera Consult Hernieuwbare energie
Renewable Energy Factory B.V. Renewable Energy Factory B.V. Hernieuwbare energie

Olster-Tocht B.V.

Hernieuwbare energie (Milieu)

Olster-Tocht B.V. te Biddinghuizen is een windpark bestaande uit zes windturbines type Vestas V 80 met een totaal opgesteld vermogen van 12 MW. Het windpark is in juni 2002 operationeel geworden en is eigendom van tien agrariërs rondom de zes windturbines. De gemiddelde productie voor dit windpark bedraagt 25.000.000 kWh per jaar. Uitgaande van een gemiddeld verbruik van 3400 kWh per huishouden per jaar voorziet dit park in de stroomvoorziening van 7.350 huishoudens.

Hernieuwbare energie

Voor onze energie zijn we momenteel in grote mate afhankelijk van fossiele brandstoffen. Die berokkenen grote schade aan het milieu en dragen bij tot de klimaatopwarming. Volgens Triodos Bank is er daarom een fundamentele overschakeling nodig naar groene, hernieuwbare energie. Om die overstap te stimuleren, financieren we de sector van de groene energie, en in het bijzonder windenergie, zonne-energie en energieproductie op basis van waterkracht.

Adres:
Biddinghuizen
Nederland