Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

HVC
Wij financieren ook
Giessenwind Giessenwind Hernieuwbare energie
Growind Growind Hernieuwbare energie
IE-Hartel 2 IE-Hartel 2 Hernieuwbare energie
K3Delta K3Delta Hernieuwbare energie

HVC

Hernieuwbare energie (Milieu)

HVC is een energie- en afvalnutsbedrijf van 48 aandeelhoudende gemeenten en 6 waterschappen. Om een forse bijdrage te kunnen leveren aan de ambities van de aandeelhouders op het gebied van grondstoffen en energie, richt HVC richt zich naast afvalinzameling en grondstoffenmanagement - sterk op het verduurzamen van de energievoorziening van de deelnemende overheden. Met leveren van restwarmte afkomstig van de Afval Energie Centrales wordt een groter deel van de energie-inhoud van het niet voor hergebruik geschikte restafval benut. Hierdoor zijn er minder fossiele brandstoffen nodig voor het verwarmen van woningen en bedrijven.

Triodos Bank heeft het warmtenet in Dordrecht mede gefinancierd. Hiermee wordt de restwarmte van de Afval Energie Centrale geleverd aan omliggende bedrijven en woonwijken. Als het volledige warmtenet is gerealiseerd wordt daarmee een hoeveelheid restwarmte afgezet die overeenkomt met de warmtevraag van ruim 7.000 woningen. Hiermee wordt het verbruik van meer dan 8 miljoen m3 aardgas bespaard. De netto besparing op de CO2-uitstoot bedraagt ruim 7.000 ton.

http://hvcgroep.nl

Hernieuwbare energie

Voor onze energie zijn we momenteel in grote mate afhankelijk van fossiele brandstoffen. Die berokkenen grote schade aan het milieu en dragen bij tot de klimaatopwarming. Volgens Triodos Bank is er daarom een fundamentele overschakeling nodig naar groene, hernieuwbare energie. Om die overstap te stimuleren, financieren we de sector van de groene energie, en in het bijzonder windenergie, zonne-energie en energieproductie op basis van waterkracht.

Adres:
Baanhoekweg 40
3313 LA
Dordrecht
Nederland