Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Samen voor de wind
Wij financieren ook
Renewable Energy Factory B.V. Renewable Energy Factory B.V. Hernieuwbare energie
Rooftop Rooftop Hernieuwbare energie
Slim Opgewekt Scholen Slim Opgewekt Scholen Hernieuwbare energie

Samen voor de wind

Hernieuwbare energie (Milieu)

‘Samen voor de wind’ is een lijnopstelling van zeven turbines in Flevoland, een samenwerkingsverband van zes agrariërs. Omdat Stephan de Clerck bij zijn vergunningaanvraag voor een windturbine te horen kreeg van gemeente Dronten dat er geen solitaire windmolens meer gebouwd mochten worden, vond De Clerck zijn collega akkerbouwers bereid om mee te doen. De bouw van een lijnopstelling van minimaal zes windmolens werd namelijk wel toegestaan. De groep akkerbouwers doopten hun project ‘Samen voor de wind’ een samenwerkingsverband waarin de agrariërs hun zelfstandigheid behouden. Na een procedure van vijf jaar stonden er in 2002 uiteindelijk zeven windturbines te draaien. Elke deelnemer heeft persoonlijk geïnvesteerd om de turbines te realiseren. De turbines van ‘Samen voor de wind’ leveren per jaar zo’n 30 miljoen kilowattuur op. Goed voor de energievoorziening van zo’n tienduizend huishoudens.

http://www.windparksvdw.nl

Hernieuwbare energie

Voor onze energie zijn we momenteel in grote mate afhankelijk van fossiele brandstoffen. Die berokkenen grote schade aan het milieu en dragen bij tot de klimaatopwarming. Volgens Triodos Bank is er daarom een fundamentele overschakeling nodig naar groene, hernieuwbare energie. Om die overstap te stimuleren, financieren we de sector van de groene energie, en in het bijzonder windenergie, zonne-energie en energieproductie op basis van waterkracht.

Adres:
Elandweg 61
8255 PT
Lelystad
Nederland