Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

De heer R. Snoei - Zonne-energiesysteem
Wij financieren ook
Delta Windpark Delta Windpark Hernieuwbare energie
Duurzame Energie Veenendaal Oost Duurzame Energie Veenendaal Oost Hernieuwbare energie

De heer R. Snoei - Zonne-energiesysteem

Hernieuwbare energie (Milieu)

De heer Snoei heeft 40 stuks zonnepanelen met een totaal geïnstalleerd vermogen van 7.400 Wp op het dak van zijn woning geïnstalleerd. De verwachte jaaropbrengst is berekend op 6.290 kWh.

http://www.indeluwte.nl

Hernieuwbare energie

Voor onze energie zijn we momenteel in grote mate afhankelijk van fossiele brandstoffen. Die berokkenen grote schade aan het milieu en dragen bij tot de klimaatopwarming. Volgens Triodos Bank is er daarom een fundamentele overschakeling nodig naar groene, hernieuwbare energie. Om die overstap te stimuleren, financieren we de sector van de groene energie, en in het bijzonder windenergie, zonne-energie en energieproductie op basis van waterkracht.

Adres:
Dorpsstraat 65
9699 PB
VRIESCHELOO
Nederland