Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Stichting de Refter
Wij financieren ook
Woonvereniging 't Venneleven Woonvereniging 't Venneleven Sociale woningbouw
Woonvereniging Sproet Woonvereniging Sproet Sociale woningbouw
Woonvereniging de Heemshof Woonvereniging de Heemshof Sociale woningbouw
Woonvereniging de Rey Woonvereniging de Rey Sociale woningbouw

Stichting de Refter

Sociale woningbouw (Sociaal)

In het woonwerkpand De Refter, te Ubbergen, wonen ongeveer 85 mensen in verschillende woonvormen: éénpersoons-, meerpersoons-, gehandicapten-, oudereneenheden en woongroepen. De laatste vormt de grootste groep binnen De Refter. De sfeer, de leeftijd en het karakter van de bewoners binnen elke woongroep onderscheidt de woongroepen onderling. Het beheer van het woon- en werkpand wordt door de bewoners zelf gedaan. Iedere bewoner werkt hier aan mee in één of meerdere ‘deelgroepen’. Maar de bewoners van De Refter beheren het pand niet alleen zelf, ze besturen de stichting ook zelf. Zij doen dit op democratische wijze. De bewoners bepalen gezamenlijk het beleid van Stichting de Refter. Daarnaast zorgen zij ook voor het bijbehorende natuurgebied.

http://www.derefter.nl

Sociale woningbouw

Triodos Bank financiert organisaties en ondernemingen die onderdak en accommodatie voorzien voor wie daar het meeste nood aan heeft. Bijvoorbeeld opvangcentra voor daklozen of degelijke woonvoorzieningen voor mensen met fysieke of mentale beperking. We financieren ook gemeenschappelijke woonprojecten met een sociale meerwaarde.

Adres:
Rijksstraatweg 37
6574 AC
Ubbergen
Nederland