Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Stichting Hivos-Triodos Fonds
Wij financieren ook
Plexwood Plexwood Ontwikkelingssamenwerking
Triodos Fair Share Fund Triodos Fair Share Fund Ontwikkelingssamenwerking

Stichting Hivos-Triodos Fonds

Ontwikkelingssamenwerking (Sociaal)

Stichting Hivos-Triodos Fonds, opgericht in 1994, is een samenwerking waarbij middelen en kennis van Stichting Hivos op het gebied van ontwikkelingssamenwerking worden gecombineerd met bancaire en fondsmanagement expertise van Triodos Bank. Een krachtige combinatie waarmee het fonds een bijdrage levert aan de realisatie van een van de belangrijkste Millennium Ontwikkelingsdoelen: een halvering van het aantal mensen dat moet rondkomen van minder dan een dollar per dag. Hivos-Triodos Fonds ziet hierin een katalyserende rol weggelegd voor het ondernemerschap en financiert microfinancieringsinstellingen in ontwikkelingslanden. Deze instellingen bieden een groeiend aantal ondernemende arme mensen toegang tot o.a. krediet- en spaarproducten. Zij kunnen hiermee hun economische en sociale positie verbeteren.

http://www.triodos.com/microfinance

Ontwikkelingssamenwerking

Een andere globalisering is nodig om de onrechtvaardigheid en de armoede in het Zuiden te bestrijden. Daarom financiert Triodos Bank verschillende ngo’s en organisaties die aan ontwikkelingssamenwerking doen. Zo stimuleren we een solidaire en duurzame ontwikkeling en een economie die in dienst staat van de mens.

Adres:
Nieuweroordweg 1
3704 EC
Zeist
Nederland