Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Stichting Oost Flevoland Woondiensten
Wij financieren ook
Landgoed Reigersvoort Landgoed Reigersvoort Sociale woningbouw
Stadsboerderij Delft Stadsboerderij Delft Sociale woningbouw

Stichting Oost Flevoland Woondiensten

Sociale woningbouw (Sociaal)

Oost Flevoland Woondiensten is in de gemeente Dronten de enige sociale verhuurder. OFW wil een kansrijke woon- en leefomgeving bieden aan mensen die zwak staan op de woningmarkt in de gemeente Dronten. OFW streeft als lokale volkshuisvester naar een goed woon- en leefklimaat in de gemeente Dronten en is daarmee nadrukkelijk een maatschappelijke- en netwerkorganisatie. De kernkwaliteit van OFW zijn bouwen, beheren, verhuren, ontwikkelen en maatschappelijke verankering. Met een woningbezit van ca 4600 woningen, garages e.d. is OFW voor zo'n 10.000 huurders de sociale verhuurder. Een van de speerpunten van de OFW is duurzaamheid, daar heeft OFW in 2008 ook de NET-Trofee mee gewonnen.

http://www.ofw.nl

Sociale woningbouw

Triodos Bank financiert organisaties en ondernemingen die onderdak en accommodatie voorzien voor wie daar het meeste nood aan heeft. Bijvoorbeeld opvangcentra voor daklozen of degelijke woonvoorzieningen voor mensen met fysieke of mentale beperking. We financieren ook gemeenschappelijke woonprojecten met een sociale meerwaarde.

Adres:
Noord 47-49
8251 GM
Dronten
Nederland