Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Vermeer & Stamm
Wij financieren ook
Vandebron Vandebron Hernieuwbare energie
Vendu Exploitatie Vendu Exploitatie Hernieuwbare energie
WO-ZU-XIX-Wind WO-ZU-XIX-Wind Hernieuwbare energie

Vermeer & Stamm

Hernieuwbare energie (Milieu)

Exploitatie van één windturbine type Vestas V66 met een vermogen van 1.660 kW, onderdeel uitmakend van het windpark Rivierduintocht te Swifterbant. De gemiddelde productie van deze turbine bedraagt 3.600.000 kWh per jaar. Uitgaande van een gemiddeld verbruik van 3400 kWh per huishouden per jaar voorziet deze turbine in de stroomvoorziening van 1.058 huishoudens.

Hernieuwbare energie

Voor onze energie zijn we momenteel in grote mate afhankelijk van fossiele brandstoffen. Die berokkenen grote schade aan het milieu en dragen bij tot de klimaatopwarming. Volgens Triodos Bank is er daarom een fundamentele overschakeling nodig naar groene, hernieuwbare energie. Om die overstap te stimuleren, financieren we de sector van de groene energie, en in het bijzonder windenergie, zonne-energie en energieproductie op basis van waterkracht.

Adres:
SWIFTERBANT
Nederland