Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

V.O.F. Windpark Oom Kees
Wij financieren ook
TexelEnergie Solar BV TexelEnergie Solar BV Hernieuwbare energie
The Factory of Green Energy The Factory of Green Energy Hernieuwbare energie
VOF Treurenburg VOF Treurenburg Hernieuwbare energie
Vaanster Energie Vaanster Energie Hernieuwbare energie

V.O.F. Windpark Oom Kees

Hernieuwbare energie (Milieu)

Windpark Oom Kees betreft een 6 MW project bestaande uit twee Vestas V90 turbines. De twee turbines van windpark Oom Kees komen tussen de turbines van het al bestaande windpark Waterkaaptocht te staan. Het windpark is gelegen nabij Wieringermeer in de provincie Noord-Holland. De verwachte productie voor dit windpark bedraagt 15.000.000 kWh per jaar. Uitgaande van een gemiddeld verbruik van 3400 kWh per huishouden per jaar voorziet dit park in de stroomvoorziening van 4411 huishoudens.

Hernieuwbare energie

Voor onze energie zijn we momenteel in grote mate afhankelijk van fossiele brandstoffen. Die berokkenen grote schade aan het milieu en dragen bij tot de klimaatopwarming. Volgens Triodos Bank is er daarom een fundamentele overschakeling nodig naar groene, hernieuwbare energie. Om die overstap te stimuleren, financieren we de sector van de groene energie, en in het bijzonder windenergie, zonne-energie en energieproductie op basis van waterkracht.

Adres:
Oom Keesweg 24
1771 ME
Wieringermeer
Nederland