Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Wijkgezondheidscentrum Zuidrand vzw
Wij financieren ook

Wijkgezondheidscentrum Zuidrand vzw

Gezondheidszorg (Sociaal)

Wijkgezondheidscentrum Zuidrand vzw is een multidisciplinaire groepspraktijk met huisartsen, een verpleegkundige en een maatschappelijk werker. Inwoners van Hoboken, Kiel en het Valaar kunnen er terecht. Het centrum werkt forfaitair, wat wil zeggen dat patiënten zelf niet moeten betalen voor een consultatie. In plaats daarvan betaalt het ziekenfonds aan het centrum een vast maandelijks bedrag per ingeschreven patiënt. Naast het verstrekken van medische zorgen, organiseert het team van het wijkgezondheidscentrum ook preventieve activiteiten. Gezien de snelle groei van de activiteiten, drong een verhuizing zich op. Het centrum vond een ruimer pand in de De Bosschaertstraat in 2020 Antwerpen. Triodos Bank heeft een krediet verleend voor de aankoop en inrichting daarvan.

http://dekleurvangeld.be/?p=756

http://www.wgczuidrand.be

Gezondheidszorg

Een goede fysieke en mentale gezondheid is essentieel voor een goede levenskwaliteit. Daarom financiert Triodos Bank allerlei organisaties, instellingen en ondernemingen die bijdragen tot een kwaliteitsvolle gezondheidszorg. Voorbeelden zijn klinieken, revalidatiecentra, wijkgezondheidscentra of instellingen voor ouderenzorg.

Adres:
De Bosschaertstraat 289
2020
Antwerpen
België